Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Účelem této studie je zmapovat trendy a výzvy v odborné přípravě učitelů a školitelů odborného vzdělávání a přípravy v souvislosti s digitalizací a určit příklady inovativního úsilí v oblasti odborné přípravy učitelů odborného vzdělávání a přípravy, které se osvědčily. 

V zájmu lepšího porozumění nejnovějším trendům v rozvoji digitálních dovedností v rámci odborné přípravy učitelů TVET se tato studie zabývá jejím statusem před pandemií COVID-19 i během ní. Zkoumá, jak jednotlivé země reagovaly na potřebu přejít do distančního vzdělávacího prostředí. Rovněž se zabývá tím, jak země podpořily učitele a školitele odborného vzdělávání a přípravy, aby rozvíjeli dovednosti a kompetence potřebné k využívání digitálních nástrojů, služeb a technologií k zajištění kvalitního vzdělávání a odborné přípravy zaměřené na účastníky vzdělávání, zejména praktického učení, které je charakteristickým znakem kvalitního poskytování TVET.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz