Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Osobní dovednosti a rozvoj
Pedagogika
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tato studie, kterou zadal výbor CULT Evropského parlamentu tematické sekci Strukturální politika a politika soudržnosti (Generální ředitelství pro vnitřní politiky), nabízí podrobné zkoumání naléhavých témat pro evropské pedagogy a tvůrce politik ve 21. století: mobilita studujících, občanská výchova
a úloha digitálního a virtuálního učení. Více příležitostí pro všechny mladé lidi zapojit se do programů mobility přinese výhody, pokud jde o zaměstnatelnost, snížení sociálních nerovností a otevřenější, odpovědnější a environmentálně informovanější evropské občany.