Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Společenské vědy a vědy o lidském chování dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Cílem této zprávy je předložit nejmodernější přehled o dopadu a příležitostech digitalizace na svět práce, a zejména o tom, jak jsou některé trendy vyvolané tímto jevem (tj. práce na dálku a rozvoj digitálních dovedností) řešeny sociálním dialogem a kolektivním vyjednáváním.

Zpráva rovněž obsahuje hloubkovou analýzu italského případu se zaměřením na malé a střední podniky v odvětví hutnictví (což zahrnuje jak výrobní, tak digitální společnosti). Nezbytný výzkum pro dokončení tohoto cíle byl proveden smíšenými metodami, tj. sekundárním výzkumem, polostrukturovanými rozhovory, konzultacemi odborníků. Následující odstavce poskytují stručný přehled klíčových zjištění, která se objevila u provedeného výzkumu.

Pokud jde o rozdíly mezi malými a středními podniky a většími společnostmi, pokud jde o využívání digitálních technologií a digitálních dovedností pracovníků, lze nalézt různé důvody:

  • zvýšené náklady na digitální technologie,
  • nejistota podniků ohledně zabezpečení údajů,
  • absence rizikové orientace ze strany vedení,
  • nízké povědomí o výhodách digitálních technologií nebo nedostatečné „samoúčinnosti“, tj. důvěra vlastníka malých a středních podniků a zaměstnanců v jejich produktivní využívání