Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Pedagogika
Užití počítačů
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Pracovní dokument
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Studie je součástí pracovních dokumentů OECD o vzdělávání a poskytuje hluboké informace o stavu informatického myšlení v předškolním vzdělávání. Počítačové programování a související informatické myšlení (CT) mají zásadní význam pro úspěch v dnešním akademickém a profesním světě.

V celosvětovém měřítku se klade stále větší důraz na rozvoj počítačových dovedností a na zavádění konceptů a jazyků počítačového programování již v mateřských a základních školách. Nástroje, osnovy
a rámce na podporu CT v prvních letech života musí být navrženy a zavedeny tak, aby zapojily děti, které ještě neumějí číst a psát, které se učí hrou a které mají krátkou dobu pozornosti a omezenou pracovní paměť, ale také silnou přirozenou zvídavost. Tento přehled shrnuje empirickou a teoretickou literaturu
o současném stavu v oblasti CT, která se týká raného učení a vývoje, tedy období, kdy se malé děti seznamují se základními dovednostmi, jako je čtenářská a matematická gramotnost, které lze pečlivě doplnit zkoumáním CT.

Na začátku pracovního dokumentu jsou uvedeny klíčové definice pojmů souvisejících s CT a základní informace o oblasti CT. Dále se zabývá tím, jak si CT našlo své místo ve vzdělávacích standardech a rámcích pro rané stupně vzdělávání, a také výzkumem CT v raném vzdělávání a rozvoji. Dále jsou v přehledu zdůrazněny různé nástroje, technologie a média, které byly v posledním desetiletí vyvinuty pro podporu CT u malých dětí, včetně rozhraní bez připojení a bez obrazovky. Nakonec se přehled zabývá realizací programů CT v zemích OECD a rozebírá důležité otázky rovnosti a přístupu k CT vzdělávání.

Struktura pracovního dokumentu je rozdělena takto:

  • Definice informatického myšlení, informatiky a programování
  • Rámce informatického myšlení a vzdělávací standardy
  • Počítačové myšlení a rané učení a vývoj
  • Nástroje pro počáteční výuku informatiky
  • Efektivní a škálovatelné vzdělávání v oblasti CT
  • Rovnost a přístup
  • Závěrečné poznámky a klíčové poznatky pro tvůrce politik