Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Umělá inteligence
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie
Spojené království
USA

O publikaci

Umělá inteligence je velmi diskutovaným tématem, zejména v souvislosti s jejím dopadem na trh práce a pracovní sílu. Jeho zpráva nabízí jedinečný přístup k tomuto tématu a nastiňuje novépoznatky založené na důkazech, pokud jde o dynamiku mezi umělou inteligencí a trhem práce. Kromě toho nabízí také hodnocení talentů v oblasti umělé inteligence v
Evropě a odhaluje nové trendy, které mohou pomoci při tvorbě politik v této oblasti. Tato zpráva zkoumá relativní rozložení a koncentraci talentů a dovedností v oblasti umělé inteligence mezičlenskými státy, územími a demografiemi EU.

Pro účely této studie se použijíúdaje z ekonomické grafu LinkedIna. Vychází nejen z odborníků v oblasti UI – jejich dovedností, rozdělení podle odvětví a zeměpisnépolohy –,ale také z otevření pracovních míst v oblasti UI, měření nabídky talentových trendů a poptávky po nich v reálném čase a poskytováníkomplexního základu poznatků,které mohou lépe sloužit jako podklad pro šíření umělé inteligence.

Dokument se zabývá čtyřmi hlavními oblastmi: 1) stav umělé inteligence v Evropské unii s důrazem na podobnosti a rozdíly mezi členskými státy EU; 2) charakteristiky talentů v oblasti umělé inteligence ve všech zemích EU, 3) interpretace rozdílů, které lze v jednotlivých zemích pozorovat; Politická doporučení, která mohou pomoci transformovat EU v zastánce
umělé inteligence a současně diverzifikovat rozložení talentů voblasti UI napříčsocioekonomickými a zeměpisnými oblastmi.

Z některých svých klíčových zjištění výzkum ukázal, že talenty v oblasti umělé inteligence jsou rozloženy nerovnoměrně mezi členské státy, průmyslová odvětví a demografické skupiny. Pouze tři země jsou domovem poloviny všech talentů v oblasti umělé inteligence v Evropě: nejvyšší podíl (24 %) lze nalézt ve Spojeném království, následované Německem (14 %) a Francií (12 %). Zpráva rovněž ukazuje, že Evropa zaostává za Spojenými státy. Kromě toho, pokud jde o průmysl, dvě třetinyosob s kvalifikací v oblasti UI pracují v odvětví technologií (IKT) nebo v akademické sféře, což dokazuje, že znalosti atechnologie UIse dosud nerozšiřovaly do mnoha segmentů evropského hospodářství. V neposlední řadě zpráva rovněž ukázala, žerozdělení talentů v oblasti umělé inteligence je nerovnoměrné napříč genderovými, vzdělávacími a demografickými liniemi.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz