Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Pracovní dovednosti
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Evropa naléhavě potřebuje digitální dovednosti, ale situace se v jednotlivých členských státech EU a v jednotlivých demografických skupinách liší. V této souvislosti je vypracována zpráva Společného výzkumného střediska Evropské komise z roku 2022 s názvem „Supporting Policies addressing the Digital Skills Gap“ (Podpora politik zaměřených na řešení rozdílů v digitálních dovednostech). 

Zpráva analyzuje nejnovější relevantní údaje ze směrodatných zdrojů o digitálních dovednostech a pracovních místech, jako jsou Eurostat, OECD a Cedefop, a zoomapuje, jak nedostatek digitálních dovedností vypadá v kontextu trhu práce. Jejím cílem je přitom odstranit rozdíly mezi soubory údajů (na základě různých metodických přístupů) a vydává doporučení pro společenské skupiny, které potřebují prohlubování dovedností a změnu kvalifikace, jež by měli tvůrci politik upřednostnit. Zpráva se snaží zodpovědět tyto otázky: 

  1. Jaké typy nedostatků v digitálních dovednostech můžeme v EU pozorovat? 
  2. Jaké sociodemografické skupiny nejvíce potřebují konkrétní politiky k získání digitálních dovedností? 

Cílem výzkumu je prostřednictvím těchto otázek podpořit také několik nejnovějších cílů digitální dekády v oblasti digitálních dovedností, které jsou rovněž uvedeny v akčním plánu pro evropský sociální pilíř a v opatřeních Evropské agendy dovedností, včetně: Opatření 2: Zlepšení poznatků o dovednostech Akce 3: Podpora EU pro strategická vnitrostátní opatření k prohlubování dovedností a opatření 6: Podpora digitálních dovedností pro všechny ze strany Komise; a akční plán digitálního vzdělávání, priorita 2, zlepšování digitálních dovedností a kompetencí pro digitální transformaci.

Úplné znění zprávy Společného výzkumného střediska naleznete na internetových stránkách Evropské komise