Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Umělá inteligence, Robotika, Strojové učení, Software
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Střední
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tato studie, kterou provedlo středisko CEDEFOP, využívá nový soubor dat velkého objemu založený na on-line reklamách na pracovní místa – Cedefop’s Skills OVATE – s informacemi o dovednostech
a pracovních činnostech vyžadovaných zaměstnavateli v EU.

Údaje poskytují přehled o úkolových profilech podrobných povolání, která čelí vyššímu riziku automatizace, nebo povolání, která využívají alternativní digitální technologie (roboty, počítačový software, umělá inteligence). Dokument zkoumá vhodné modely strojového a hlubokého učení, které vyzkouší, jak dobře může slušný soubor ukazatelů úkolů předvídat automatibilitu povolání. Pracovní činnosti spojené s větším rizikem automatizace na pracovišti a expozicí robotům (např. kontrola zařízení, provádění fyzických činností), obvykle soustředěné na rutinní nebo manuální práce, se liší od činností významných v povoláních s vyšší expozicí umělé inteligenci (např. tvůrčí myšlení, hodnocení standardů).