Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Zdravotnictví jinde neklasifikované
Téma: Umělá inteligence
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

V posledních letech bylo využívání umělé inteligence v lékařství a zdravotní péči chváleno za velký příslib do budoucna, který nabízí, ale je také ústředním bodem vyhrocených sporů.

Tato studie výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS) nabízí přehled toho, jak umělá inteligence může být přínosem pro budoucí zdravotní péči, zejména zvýšení účinnosti klinických lékařů, zlepšení lékařské diagnostiky a léčby a optimalizace přidělování lidských a technických zdrojů.

Zpráva identifikuje a vyjasňuje hlavní klinická, sociální a etická rizika spojená s umělou inteligencí v oblasti zdravotní péče, konkrétně:

  • potenciální chyby a poškození pacientů;
  • riziko předpojatosti a větší nerovnosti v oblasti zdraví;
  • nedostatečná transparentnost a důvěra;
  • zranitelnost vůči hackerským útokům a narušení ochrany údajů.

Studie navrhuje zmírňující opatření a možnosti politiky k minimalizaci těchto rizik a maximalizaci přínosů lékařské umělé inteligence, včetně zapojení mnoha zúčastněných stran prostřednictvím životnosti výroby umělé inteligence, větší transparentnosti a sledovatelnosti, hloubkové klinické validace nástrojů umělé inteligence a odborné přípravy a vzdělávání v oblasti umělé inteligence pro lékaře i občany.