Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Blockchain
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Obecné pokyny, Studie
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Nástup onemocnění COVID-19 poskytl dostatek důkazů o tom, že je třeba budovat odolnost institucí, systémů a procesů v odvětví vzdělávání. Nárůst přírodních katastrof měl rovněž dopad na vzdělávání, neboť v některých případech došlo k nezvratnému poškození datových systémů v oblastech postižených katastrofami. V situaci, kdy se zvyšuje riziko katastrof způsobených změnou klimatu, budou muset země považovat začlenění odolnosti údajů do vzdělávání za základní aspekt plánování katastrof. Technologie blockchain může být v tomto ohledu klíčovým aktivem.

Blockchain je sdílená, decentralizovaná a bezpečná technologie účetní knihy pro zaznamenávání a ukládání digitálních transakcí téměř veškerých digitálních aktiv, včetně digitálních identit, lékařských a vzdělávacích záznamů, rodných a oddajkových listů, dokladů o dovednostech a digitálních smluv. Podpora iniciativ s blockchainem ukazuje, že je již možné zavést tuto technologii tak, aby zahrnovalo vydávání certifikátů a certifikaci ve formálním i neformálním učení. Nejméně 56 % ročně představuje očekávaný růst trhu s blockchainem během období prognózy.

Blockchain je infrastruktura pro ověřování identity, která je jednou z nejdůležitějších funkcí této nově vznikající technologie ve vzdělávání. Pokud může systém ověřování digitální identity přetrvávat bez ohledu na povahu a rozsah externích změn, je ověřování vlastnictví digitálních aktiv snazší. Certifikáty o dosaženém vzdělání jsou stále častěji vydávány v digitální oblasti, jako jsou mikrocertifikáty. Lze je propojit s hlavním systémem ověřování totožnosti, konkrétně blockchainem, a snadněji ověřovat autentizaci napříč institucionálními a vnitrostátními hranicemi. Tento přístup může být užitečný i při podpoře nadnárodního pohybu kvalifikací.

Tato publikace ukazuje a posuzuje vznikající postupy používání blockchainových technologií ve vzdělávání.  Publikace, která se zaměřuje především na tvůrce politik, je rozdělena do čtyř částí:

  • Část 1 se zabývá souborem základních znalostí o technologiích blockchain, které jsou prezentovány jako otázky a odpovědi.
  • Část 2 se zaměřuje na otázky související s nově vznikajícími postupy spojenými s používáním blockchainu v kontextu vzdělávání a zdůrazňuje využívání blockchainu pro digitální certifikáty, certifikáty, správu intelektuálních údajů, inteligentní smlouvy a platby založené na výkonnosti.
  • Část 3 se zabývá použitelností technologie v souboru případových scénářů použití, včetně notarizace práv duševního vlastnictví a financování vzdělávání.
  • Část 4 opakuje humanistické zásady, které mají řídit používání blockchainu ve vzdělávání s cílem chránit lidská práva, začlenění, rovnost, rovnost žen a mužů a udržitelnost životního prostředí a ekosystémů. Tato publikace rovněž osvětluje dopady technologií blockchain na rovnost žen a mužů a zároveň upozorňuje na negativní dopad používání blockchainu, zejména na životní prostředí a ekosystémy.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz