Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tato zpráva OECD, zveřejněná v roce 2021, vychází z poznatků získaných během pandemie COVID-19
a jejího dopadu na malé a střední podniky a podnikatele. Tyto kategorie byly obzvláště ohroženy, neboť čelí omezeným hotovostním rezervám, aby překonaly nízké příjmy v důsledku omezení volného pohybu osob a klesajícího prodeje. Tato zpráva analyzuje krátkodobé i dlouhodobé dopady krize a zabývá se politickou reakcí na podporu oživení malých a středních podniků a podnikatelů. Zabývá se rovněž opatřeními přijatými za účelem boje proti dopadu krize zejména na malé a střední podniky, jako jsou iniciativy zaměřené na zlepšení odolnosti podniků a schopnosti přizpůsobit se měnícím se okolnostem. Zpráva rovněž prezentuje 38 profilů zemí, které poskytují přehled o vnitrostátní výkonnosti malých
a středních podniků a o podnikatelských trendech.

Část 1 se zabývá zadlužeností malých a středních podniků, riziky a příležitostmi, které představují možné transformace globálních hodnotových řetězců, jakož i trendy digitalizace malých a středních podniků
a inovace, které se objevily během krize.

Část 2 představuje 38 profilů zemí, poskytuje přehled o vnitrostátní výkonnosti malých a středních podniků a podnikatelských trendech a hodnotí faktory zranitelnosti a odolnosti odvětví malých a středních podniků v každé zemi. Profily zemí rovněž prezentují vnitrostátní rámce politiky pro malé a střední podniky a podnikání a nedávné politické iniciativy na podporu oživení malých a středních podniků.