Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Umělá inteligence, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Technická zpráva Společného výzkumného střediska „Vývoj podílu robotiky na trhu EU: Data a metodika“ zveřejňuje Evropská komise v souvislosti s organizací AI Watch, kterou v prosinci 2018 zahájila Evropská komise. 

AI Watch sleduje průmyslovou, technologickou a výzkumnou kapacitu Evropské unie v oblasti umělé inteligence; Politické iniciativy v oblasti umělé inteligence v členských státech; zavádění a technický rozvoj umělé inteligence; a dopad umělé inteligence. Organizace AI Watch se zaměřuje na Evropu v rámci globálního prostředí. V rámci AI Watch pracuje Komise v koordinaci s členskými státy. Výsledky a analýzy AI Watch jsou zveřejněny na portálu AI Watch.

Umělá inteligence se stala oblastí strategického významu, neboť má potenciál stát se klíčovou hnací silou hospodářského rozvoje. Umělá inteligence má rovněž širokou škálu možných sociálních důsledků. V rámci své strategie pro jednotný digitální trh předložila Evropská komise ve svém sdělení „Umělá inteligence pro Evropu“ v dubnu 2018 evropskou strategii pro umělou inteligenci.

Zpráva se zaměřuje na vývoj v oblasti umělé inteligence a robotiky a na poptávku po dovednostech, které budou Evropané potřebovat k práci s robotikou a automatizací. Technologie, jako je umělá inteligence a robotika, změnily poptávku po dovednostech. Vzhledem k tomu, že se tyto technologie rozvíjejí a mění, musí pracovní síla změnit svou povahu, aby dokázala držet krok s požadavky vyvíjejících se technologií.