Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Užití počítačů
Vývoj a analýza softwaru a aplikací
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Novinový článek
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Vzhledem k tomu, že na aplikace umělé inteligence spoléhá více podniků, stává se kybernetická bezpečnost nejvyšší prioritou pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti jejich každodenního provozu. Znalosti o rizicích i řešeních spojených s kybernetickou bezpečností jsou v mnoha malých a středních podnicích stále vzácné. Evropské instituce musí v této oblasti hrát aktivnější úlohu a podporovat malé a střední podniky při získávání uvedených znalostí a nástrojů.

Vzhledem k tomu, že se začíná formovat akt o kybernetické odolnosti, je rozumné zhodnotit předchozí právní předpisy EU. V současné podobě hrozí, že navrhovaný akt o umělé inteligenci bude představovat nepřiměřenou zátěž pro malé podniky a mikropodniky, což pro ně bude mimořádně náročné dodržování předpisů. Vstřícnost vůči malým a středním podnikům rovněž znamená zapojit zástupce malých a středních podniků do diskusí o stanovování norem, čímž se zamezí univerzálnímu přístupu.

Aktualizovaný akt o umělé inteligenci, který zohlední výše uvedené podmínky, může pomoci:

 • Podpora inovací v oblasti umělé inteligence
 • Zajistit zdravou hospodářskou soutěž
 • Investice do malých a středních podniků inovátorů v oblasti umělé inteligence
 • Posílení evropského ekosystému umělé inteligence jako celku
 • Posílení digitální suverenity Unie
 • Pomáhat malým a středním podnikům účastnit se regulačních pískovišť
 • Zahrnout malé a střední podniky jako klíčové zúčastněné strany do všech příslušných diskusí
 • Přizpůsobit pokuty a sankce schopnostem malých podniků
 • Zajistit, aby Evropská rada pro umělou inteligenci dbala na malé a střední podniky a podporovala je
 • Zajistit odpovědnost velkých vývojářů technologií umělé inteligence

Ve svém úsilí o zajištění prosperujícího ekosystému umělé inteligence musí EU mít na paměti celou řadu problémů v oblasti kybernetické bezpečnosti, které vyvstávají na obzoru. Vzhledem k tomu, že řešení umělé inteligence vybudovaná malými a středními podniky, jako je automatizace obchodních procesů (BPA), technologie predikce chování spotřebitelů a pokročilá analytická řešení, budou v ekonomice hrát významnější úlohu služby a produkty kybernetické bezpečnosti podporované umělou inteligencí.

Evropský akt o kybernetické odolnosti zdůrazňuje potřebu:

 • Digitální dovednosti a vzdělávání
 • Stanovení pravidel kybernetické bezpečnosti pro digitální produkty a služby v celé EU
 • Jednotný přístup ke referenčním hodnotám produktů a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Zvýšená podpora bezpečnosti digitálních produktů a doplňkových služeb
 • Včetně dalších požadavků na kybernetickou bezpečnost 
 • Zaměření na řešení slabých míst v softwarových produktech
 • Obrana před hybridními formami kybernetických útoků a kybernetických útoků obecně
 • Posílení cíle Unie stát se lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti

Aby se umělá inteligence a další digitální nástroje mohly malé a střední podniky šířit, musí být zajištěn celý ekosystém, od celého dodavatelského řetězce až po každodenní operace koncového uživatele. Pokud se Unie snaží zajistit trvalý růst digitální ekonomiky, mělo by být odvětví kybernetické bezpečnosti hlavní legislativní prioritou.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz