Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Užití počítačů
Vývoj a analýza softwaru a aplikací
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Novinový článek
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Vzhledem k tomu, že stále více podniků se spoléhá na aplikace umělé inteligence, stává se kybernetická bezpečnost nejvyšší prioritou pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti jejich každodenního provozu. Znalost rizik i řešení spojených s kybernetickou bezpečností je v mnoha malých a středních podnicích stále vzácná. Evropské instituce musí v této věci převzít aktivnější roli a podporovat malé a střední podniky v získávání uvedených znalostí a nástrojů.

Vzhledem k tomu, že se začíná formovat Akt o kybernetické odolnosti (CRA), je vhodné zhodnotit předchozí právní předpisy EU. V současné podobě hrozí, že navrhovaný zákon o UI nepřiměřeně zatíží malé podniky a mikropodniky a učiní pro ně dodržování předpisů velmi náročným. Vstřícnost k malým a středním podnikům také znamená zapojit zástupce malých a středních podniků do diskusí o tvorbě norem, a vyhnout se tak přístupu “jedna velikost pro všechny”.

Pomoci může aktualizovaný zákon o UI, který zohlední výše uvedené podmínky:

 • podpořit inovace v oblasti UI
 • zajistit zdravou hospodářskou soutěž
 • přivést investice k inovátorům v oblasti AI z řad malých a středních podniků
 • posílit evropský ekosystém AI jako celek
 • posílit digitální suverenitu Unie
 • pomáhat malým a středním podnikům účastnit se regulačních sandboxů
 • zapojit malé a střední podniky jako klíčové zúčastněné strany do všech relevantních diskusí.
 • přizpůsobit pokuty a sankce možnostem malých podniků
 • zajistit, aby Evropská rada pro umělou inteligenci pamatovala na malé a střední podniky
  a podporovala je
 • zajistěte odpovědnost velkých vývojářů technologií AI

Ve snaze zajistit prosperující ekosystém umělé inteligence musí mít EU na paměti množství problémů v oblasti kybernetické bezpečnosti, které se rýsují na obzoru. S tím, jak se řešení AI vytvářená malými a středními podniky, jako je automatizace obchodních procesů (BPA), technologie pro předvídání chování spotřebitelů a pokročilá analytická řešení, stanou běžnějšími, budou služby a produkty kybernetické bezpečnosti s podporou AI hrát v ekonomice stále větší roli.

Evropský zákon o kybernetické odolnosti zdůrazňuje potřebu:

 • digitální dovednosti a vzdělávání
 • stanovení pravidel kybernetické bezpečnosti pro digitální produkty a služby v celé EU
 • jednotný přístup k referenčním hodnotám pro produkty a služby kybernetické bezpečnosti
 • zvýšená podpora bezpečnosti digitálních produktů a doplňkových služeb
 • zahrnutí dalších požadavků na kybernetickou bezpečnost
 • zaměření na řešení zranitelností softwarových produktů
 • obrana proti hybridním formám kybernetických útoků a kybernetickým útokům obecně
 • posílení cíle Unie stát se lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • aby se umělá inteligence a další digitální nástroje malých a středních podniků rozšířily, musí být zabezpečen celý ekosystém, od celého dodavatelského řetězce až po každodenní operace koncového uživatele. Pokud se Unie snaží zajistit další růst digitální ekonomiky, mělo by být odvětví kybernetické bezpečnosti jednou z hlavních legislativních priorit