Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Pedagogika
Užití počítačů
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Albánie
Bosna a Hercegovina
Island
Černá Hora
Severní Makedonie
Norsko
Srbsko
Švýcarsko
Turecko

O publikaci

Vzdělávání v oblasti informatiky má zásadní význam pro to, aby mladí lidé získali potřebné dovednosti, aby se mohli odpovědně a bezpečně aktivně zapojit do našich technologicky orientovaných a stále digitálnějších společností. Evropské země postupně zdokonalují své školní osnovy, aby reagovaly na novou realitu a potřeby.

Tato zpráva Eurydice poskytuje srovnávací analýzu vzdělávacích přístupů k výuce informatiky jako samostatného předmětu nebo začlenění do jiných předmětů v rámci základního a všeobecného nižšího a vyššího sekundárního vzdělávání v letech 2020/2021. Zkoumá hlavní oblasti informatiky zahrnuté do výsledků učení příslušných předmětů. Zabývá se rovněž kvalifikacemi učitelů těchto předmětů a programy odborné přípravy a dalšími podpůrnými opatřeními na jejich podporu. Zpráva se týká všech členů sítě Eurydice (27 členských států EU a Albánie, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko a Turecko).

Analýza stávajících rámců kompetencí a učebních osnov se souvisejícími výsledky učení přispívá k budování společného porozumění a srovnatelnosti. Na základě této analýzy bylo určeno 10 klíčových oblastí informatiky jako význačná disciplína:

  1. Údaje a informace
  2. Algoritmy
  3. Programování
  4. Počítačové systémy
  5. Sítě
  6. Rozhraní člověk-systém
  7. Návrh podle vývoje
  8. Modelování a simulace
  9. Informovanost a posílení postavení
  10. Bezpečnost a zabezpečení

Informatika je považována za samostatný obor, pokud jsou výsledky učení v těchto oblastech zahrnuty do učebních osnov v samostatném oboru informatiky. První kapitola zejména porovnává začlenění informatiky mezi analyzovanými zeměmi. Druhá kapitola bude prezentovat výsledky učení v 10 oblastech obsahu, zatímco třetí kapitola se zaměří na profesní profil učitelů.