Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Vzdělávání studentů ve škole v oblasti informatiky má zásadní význam pro to, aby každý občan získal základní znalosti potřebné k tomu, aby se mohl zapojit do digitálního světa, ovlivňovat jej a přispívat k němu. Digitální ekonomika, která má hrát klíčovou úlohu při oživení Evropy po pandemii, navíc vyžaduje digitálně kompetentní občany a pracovníky.

Tato zpráva se zabývá tématy, která v celém primárním a sekundárním vzdělávání zahrnují výsledky učení týkající se informatiky v 37 evropských zemích (39 vzdělávacích systémů). Zabývá se rovněž kvalifikací učitelů těchto předmětů, vzdělávacími programy a dalšími podpůrnými opatřeními, která mají k dispozici.