Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Big Data, Software, Vývoj webových stránek, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Infopřehled, Obecné informace, Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Digitální transformace, automatizace a globalizace přetvářejí trh práce a vytvářejí bezprecedentní potřebu změny kvalifikace a prohlubování dovedností na celém světě. Vzestup generativní umělé inteligence dále urychluje nové požadavky na pracovní sílu, neboť podniky přebírají transformační sílu této technologie. 

Každý rok Coursera představuje hluboký úděl do různých zemí, aby odblokoval a pochopil trendy v oblasti dovedností, které utvářejí světovou pracovní sílu. Byla zveřejněna pátá výroční zpráva o globálních dovednostech, která vychází z údajů z milionů účastníků vzdělávání v rámci programu Coursera s cílem pomoci vedoucím představitelům v oblasti podnikání, vlády a vysokoškolského vzdělávání pochopit rychle se měnící prostředí dovedností a dostupnost kvalifikovaných talentů na celém světě. 

Nově vznikající talentová a technologická centra nově definují myšlenku globalizované pracovní síly
s rostoucí distribucí dovedností na vyžádání. Celosvětový nárůst počtu zápisů do průmyslových mikrocertifikátů odpovídá současnému nárůstu práce na dálku, což lidem na celém světě přináší nebývalé kariérní příležitosti. 

Klíčová globální zjištění:

  • Rostoucí poptávka po vzdělávání v oborech STEM a průmyslových mikrocertifikátech pro digitální pracovní místa. Poptávka po kmenových kurzech se do 31. března 2023 celosvětově zvýšila na 23,6 milionu ročních zápisů. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o 1,8 milionu, přičemž 35 % zapsaných osob představovaly ženy.  Počet zápisů do profesního osvědčení na vstupní úrovni vzrostl na 3,4 milionu celosvětově, což představuje 61 % meziroční nárůst, přičemž osvědčení STEM představují 2,3 milionu zápisů, což je o 47 % více než v roce. Země a regiony s nízkými příjmy mají největší nárůst počtu vstupních profesních osvědčení, včetně Filipín (nárůst o 53 %), Brazílie (231 %), Pákistánu (228 %), Indonésie (176 %) a subsaharské Afriky (80 %). 
  • Účastníci vzdělávání v zemích s nižšími a středními příjmy upřednostňují digitální dovednosti více než země s vysokými příjmy. V těchto zemích je pravděpodobnější, že účastníci vzdělávání investují do získávání dovedností, jako je softwarová architektura, vývoj mobilních telefonů a programové zásady, což jim umožní zapojit se do místních a vzdálených talentových příležitostí.  S účastníky vzdělávání v Indii a Nigérii druhé a třetí k USA na zápisech odborných osvědčení s 654,000 a 142,000 v Nigérii.
  • Dovednosti v oblasti umělé inteligence mají celosvětový trend na všech úrovních vzdělávání. U účastníků vzdělávání s postgraduálním vzděláním je pravděpodobnější, že budou investovat do pokročilých dovedností v oblasti umělé inteligence nadměrně indexující účastníky vzdělávání s nižším formálním vzděláváním v předmětech, jako jsou umělé neuronové sítě (1,24x), aplikované strojové učení (1.18x) a počítačová vize (1.22x). Zatímco účastníci vzdělávání s nižším vzděláním se zaměřují na základní digitální dovednosti potřebné k umožnění a zavádění technologií umělé inteligence na pracovišti, jako je architektura sítě a programovací jazyky. U studentů v Evropě je větší pravděpodobnost, že budou investovat do dovedností v oblasti umělé inteligence, než je tomu u jiných regionů. Mezi hlavní dovednosti patří umělé neuronové sítě, aplikované strojové učení a hluboké učení, přičemž u účastníků vzdělávání v Německu je pravděpodobnější než u účastníků vzdělávání v kterékoli jiné zemi, že se zaregistrují do kurzů souvisejících s umělou inteligencí.  
  • Země udržují rovnost žen a mužů v on-line učení. Severní Amerika má nejvyšší podíl studujících žen ve všech regionech světa s 51 %, včetně Kanady (55 %) a USA (51 %), následované Latinskou Amerikou (49 %). Mimo Severní Ameriku odstranilo rozdíly mezi ženami a muži v on-line vzdělávání mnoho rozvíjejících se trhů, jako jsou Filipíny (51 %), Thajsko (51 %), Mexiko (51 %), Španělsko (50 %), Chile (50 %) a Kolumbie (50 %).