Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Pedagogika
Užití počítačů
Informační a komunikační technologie (IKT) jinde neklasifikované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

#DigitalDecade4YOUth shromáždila podněty od více než 750 dětí a mladých lidí a položila otázku „Jak učinit evropskou digitální dekádu vhodnou pro děti a mladé lidi“? Konzultace byla zahájena v návaznosti na oznámení Evropské komise z března 2021 o digitální dekádě EU, což je výhledová vize digitální transformace Evropy do roku 2030.

V souvislosti s iniciativou „Lepší internet pro děti“ probíhaly konzultace jménem Evropské komise s dětmi, mladými lidmi, rodiči, pečujícími osobami a pedagogy z celé Evropské unie (a mimo ni) v období od května do října 2021. Témata, jimiž se tento průzkum zabýval, byla rovněž předmětem diskusí naFóru pro bezpečnější internet (SIF), které se konalo on-line ve středu 6. a ve čtvrtek 7. října 2021.

Zjištění a poznatky účastníků jsou shrnuty ve zprávě „Jak učinit evropskou digitální dekádu vhodnou pro děti a mladé lidi“, která rovněž předkládá tvůrcům politik doporučení ohledně potřeb a výzev v příštích deseti letech. Zpráva je rozdělena do tří oddílů a obsahuje předmluvu Evropské komise. Prezentuje názory dětí a mladých lidí na obtíže s digitálním prostředím, jejich názor na on-line rizika a bezpečnost a jejich tipy a doporučení pro politická opatření na podporu bezpečných, etických a inkluzivních on-line prostorů.