Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Umění a humanitní vědy dále nedefinované
Výtvarné umění
Sociologie a kulturologie
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Zpráva Dovednostní profil pro kulturní dědictví je součástí výsledků projektu EU Heritage, nadnárodního projektu vytvořeného v rámci programu EU Erasmus+ (Sector Skills Alliance for Design and Delivery of VET), který koordinuje Materahub a který je zaměřen na řadu aktérů v odvětví kulturního dědictví
a cestovního ruchu: pracovníci v oblasti kulturního a kulturního cestovního ruchu, malé a střední podniky, začínající podniky a podnikatelé, umělci, tvůrčí a další odborníci z kulturních a kreativních odvětví.

Zpráva byla výsledkem výzkumu provedeného v rámci projektu Dovednosti pro propagaci, zhodnocení, využívání, mediaci a výklad evropského kulturního dědictví. Hlavním účelem výzkumu bylo určit dovednosti a potřeby v odvětví kulturního dědictví a v dalších souvisejících odvětvích s cílem vypracovat dovednostní profil pro správce kulturního dědictví a další odborníky, kteří působí v oblasti propagace, zhodnocování, využívání, mediace a výkladu kulturního dědictví.

Výzkum probíhal od února do září 2019 a zahrnoval tři hlavní činnosti: sekundární výzkum, kvantitativní výzkum (průzkum) a kvalitativní výzkum (rozhovory s odborníky). 

Digitální dovednosti pro odborníky v oblasti kulturního dědictví: současný stav

Jsou představeny některé velmi zajímavé výsledky, pokud jde o dostupnost odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností a silnou potřebu získat tento soubor dovedností. 
V rámci oblastí činnosti určených v rámci projektu je třeba poznamenat, že většina respondentů v oblasti propagace kulturního dědictví vyjádřila potřebu zlepšit dovednosti v oblasti osvěty a zapojení komunit, dovednosti v oblasti budování sítí a velká většina v tomto smyslu zmínila potřebu marketingových dovedností a dovedností v oblasti sociálních médií. V oblasti využívání kulturního dědictví většina respondentů zmínila potřebu zlepšit know-how pro inovace, zatímco v oblasti mediace a výkladu byla kategorie požadovaných školení obecnějším „digitálním dovednostem“.
Jedním ze zajímavých prvků byla skutečnost, že téměř polovina respondentů nepovažuje formální uznání a dovednosti za dostatečné a potřebuje více školení v oblasti řízení projektů, vztahů s veřejností, zapojení a rozvoje publika, sběru a analýzy údajů a základního používání počítačů. 

Dotazovaní odborníci považují digitální a mediální gramotnost za další důležitou dovednost a uvádí se, že věkový rozdíl má tendenci blokovat zavádění nových technologií v různých oblastech činnosti. Ochota naučit se novým věcem a experimentovat s novými a inovativními technikami pomáhá ve všech aspektech propagace, zhodnocování, využívání a interpretace kulturního dědictví a existuje jasné povědomí o tom, že digitální gramotnost neznamená být odborníkem v digitálním prostředí, ale vyžaduje alespoň základní pochopení a přehled o tom, proč a jak digitální technologie používat.

Uznává se rovněž, že digitalizace a nárůst informačních a komunikačních technologií v odvětví kulturního dědictví usnadňují oslovení širší veřejnosti. Někteří respondenti se domnívají, že mezi organizacemi existuje značný nedostatek digitálních kompetencí.
Mezi závěry zprávy patří společný názor většiny respondentů, že digitální prostředí je již v odvětví kulturního dědictví přítomno, a proto se očekává, že odborníci budou mít dobré digitální dovednosti a budou rovněž ochotni zůstat aktuální a dozvědět se o nových technologiích a způsobech jejich provádění do svých projektů nebo institucí.
Ačkoli v odvětví kulturního dědictví existují nedostatky v digitálních dovednostech, odborníci na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci budou základním nástrojem pro další rozvoj celého odvětví, a to jak pokud jde o dosah, budování komunit a uživatelské zkušenosti veřejnosti, tak pro činnost zaměřenou na získávání finančních prostředků, například s využitím skupinového financování. 

© Projekt EU v oblasti kulturního dědictví