Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Infopřehled, Obecné informace, Studie
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Poslední tři roky byly utvářeny náročnou kombinací zdravotní, hospodářské a geopolitické volatility v kombinaci s rostoucími sociálními a environmentálními tlaky. Tyto zrychlující se transformace vedly a nadále rekonfigurují světové trhy práce a utvářejí poptávku po pracovních místech a dovednostech zítřka, což vede k rozdílným hospodářským trajektoriím v rámci jednotlivých zemí i mezi nimi, a to jak v rozvojových, tak v rozvinutých ekonomikách.

Čtvrtá průmyslová revoluce, měnící se očekávání pracovníků a spotřebitelů a naléhavá potřeba ekologické a energetické transformace rovněž mění složení pracovní síly v jednotlivých odvětvích a stimuluje poptávku po nových povoláních a dovednostech. Globální dodavatelské řetězce se rovněž musí rychle přizpůsobit výzvám rostoucí geopolitické volatility, hospodářské nejistoty, rostoucí inflace a rostoucích cen komodit.

Stejně jako předchozí vydání i Zpráva o budoucnosti pracovních míst 2023 nabízí poznatky o těchto transformacích a balíčky, jak podniky očekávají, že se budou v těchto změnách na trhu práce v letech 2023 až 2027 orientovat, a využít tak jedinečný meziodvětvový a globální průzkum.

Zpráva má tuto strukturu:

  • Kapitola 1 zkoumá globální situaci na trhu práce na začátku roku 2023.
  • Kapitola 2 zkoumá, jak se očekává, že klíčové makrotrendy toto prostředí v období 2023–2027 změní.
  • Kapitoly 3 a 4 se poté zabývají výslednými globálními výhledy v oblasti pracovních míst a dovedností na období 2023–2027.
  • Kapitola 5 se zabývá nově vznikajícími strategiemi v oblasti pracovní síly a talentů v reakci na tyto trendy.

Zpráva o budoucnosti pracovních míst 2023 navíc obsahuje komplexní soubor profilů hospodářství, průmyslu a – poprvé – kvalifikačních profilů. Pro každý z těchto profilů jsou k dispozici uživatelské příručky, které podporují jejich používání jako praktických a samostatných nástrojů. V přílohách zprávy je uveden přehled metodiky průzkumu zprávy a podrobné odvětvové členění pětiletého výhledu makrotrendů, zavádění technologií a dovedností.