Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Narušení ztráty pracovních míst v důsledku pandemie a urychlená automatizace mají dopad na pracovníky a studenty po celém světě. V tomto kritickém okamžiku mají vedoucí představitelé vlád, podniků a vysokoškolského vzdělávání jedinečnou příležitost transformovat současnou a budoucí pracovní sílu v zájmu odolného hospodářského růstu tím, že získají pochopení dovedností, které jsou hnací silou udržitelné zaměstnanosti.

Ve zprávě o globálních dovednostech se Coursera zabývá poznatky z celého ekosystému účastníků vzdělávání (více než 100 milionů uživatelů!) s cílem odhalit nové cesty k příležitostem pro propuštěné pracovníky, čerstvé absolventy a účastníky vzdělávání, kteří chtějí pokročit ve své kariéře. Uvádí regionální trendy a trendy v oblasti dovedností v jednotlivých zemích, prezentuje meziroční změny a sdílí údaje o tom, jak dovednosti na vyžádání souvisejí s rychle rostoucí profesní dráhou.