Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Národní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Malta

O publikaci

V roce 2021 zveřejnila nadace eSkills Malta výsledky svého projektu monitoru poptávky a dodávek ve zprávě nazvané „Zpráva o sledování poptávky po dovednostech a dodávkách v oblasti IKT. Poskytuje analýzu poptávky a nabídky maltských dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT). Podobně jako ve většině zemí Evropské unie se Malta potýká s podobnými problémy, pokud jde o dovednosti v oblasti IKT, zejména rostoucí potřebou odborníků v oblasti IKT, ale nedostatkem studentů v oblasti IKT. Kromě toho zpráva poukazuje na další mezeru: mezi dovednostmi požadovanými v tomto odvětví a dovednostmi vyučovanými vzdělávacími institucemi.

Cílem této zprávy je vést maltské zúčastněné strany v oblasti dovedností, prohlubování dovedností a odborné přípravy a informovat je, a zajistit tak, aby politiky stanovené maltskou vládou, pracovním programem nadace eSkills Malta a programy vzdělávacích institucí byly v souladu s potřebami průmyslu v oblasti dovedností.

Analýza je založena na důkladném výzkumu, který se skládá z průzkumu a rozhovorů s klíčovými zúčastněnými stranami z celého maltského odvětví IKT. Projekt využívá evropský rámec elektronických kompetencí jako referenci pro kompetence a dovednosti požadované v odvětví IKT.

 Klíčová zjištění vyplývající z analýzy shromážděných údajů a rozhovorů jsou rozdělena do pěti kategorií:

  • Poptávka a nabídka
  • Vzdělávání
  • Odborná příprava, dovednosti a certifikace
  • Profesní organizace a uznávání povolání
  • Technologií

Úplná zpráva je k dispozici níže v angličtině a nabízí přehled o situaci v oblasti informačních a komunikačních technologií na Maltě napříč odvětvími a povoláními v oblasti technologií. Zpráva se zabývá současnou i budoucí situací, pokud jde o nově vznikající technologie, a obsahuje doporučení ohledně dalšího postupu pro společnost, podniky i zúčastněné strany.