Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Poté, co Evropská komise v březnu 2021 zveřejnila sdělení „Digitální kompas: Evropské pojetí digitální dekády, což je soubor konzultací, včetně Eurobarometru, byl zahájen s cílem získat pohled občanů EU na navrhované digitální zásady pro evropský způsob digitální transformace. Cílem těchto zásad by bylo podpořit evropské digitální prostředí založené na hodnotách s cílem pomoci rozvíjet demokratičtější a inkluzivnější společnosti a zajistit rovné podmínky pro všechny občany EU, pokud jde o přístup a využití plného potenciálu stále digitálnějšího světa.

Tento průzkum provedla síť Kantar ve 27 členských státech EU mezi 16. zářím a 15. říjnem 2021. Přibližně 26,530 respondentů z různých sociálních a demografických skupin bylo požádáno, aby se vyjádřili k těmto oblastem: 

  • Jak občané EU vnímají úlohu, kterou digitální nástroje a internet budou hrát v jejich životě.
  • Povědomí občanů EU o uplatňování a ochraně práv v on-line prostředí.
  • Vnímání společné evropské vize digitálních práv a zásad ze strany respondentů.

Tento průzkum zadala Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CNECT) v rámci sdělení „Digitální kompas: Evropské pojetí digitální dekády“.