Působivé výsledky druhé výzvy iniciativy EIT HEI

Autor: Eleonora Censorii, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 6. května 2022 06.05.2022

Druhá výzva iniciativy EIT HEI, která byla ukončena dne 28. února 2022, obdržela 56 žádostí od celkem 683 organizací. Iniciativa se zaměřuje na vysoké školy.

Mezi uchazeče v letošním roce patří:

Toto rovnoměrné rozložení organizací ukazuje, že iniciativa je na správné cestě k dosažení svého cíle – vytváření synergií mezi průmyslem a vysokoškolskými institucemi s cílem podpořit inovace a podnikání v Evropě. Konsorcia zahrnují všechny členské státy EU s 21 způsobilými zeměmi z regionálního inovačního programu EIT, které jsou určeny na zvýšení inovační kapacity regionů v celé Evropě, a šest zemí mimo Evropu. 

Iniciativa vysokoškolských institucí EIT vybere až 40 konsorcií a každému vybranému projektu bude přiděleno maximálně 1,2 milionu EUR. Po úspěšném dokončení fáze 1 bude v období od ledna 2023 do června 2024 zajištěno financování fáze 2 ve výši až 900 000 EUR.

Výsledky vítězných projektů a partnerů budou oznámeny v červenci 2022.

© Iniciativa EIT-HEI

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.