Sdílení zkušeností s rozvojem digitálních dovedností v Lotyšsku

Autor: Andra Krasavina Publikováno: 9. června 2023 09.06.2023

Dne 6. června se lotyšské sdružení pro informační a komunikační technologie (LIKTA) setkalo se zástupci projektu Sepal (Podpůrná platforma pro zaměstnanost prostřednictvím učňovského vzdělávání) z Rumunska, Řecka, Španělska, Polska a Litvy, aby představili iniciativy v oblasti rozvoje digitálních dovedností a národní digitální koalice v Lotyšsku.

Během zasedání představila LIKTA svou práci na rozvoji digitálních dovedností v Lotyšsku, lotyšskou platformu pro partnerství v oblasti digitálních dovedností, jakož i své zkušenosti s prací s mladými ženami, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), v rámci projektu WOMEN4IT. Cílem projektu Women4IT je rozvíjet digitální kompetence a dovednosti mladých žen, kterým hrozí vyloučení z trhu práce, s cílem zlepšit jejich zaměstnatelnost a snížit nedostatek odborníků na IKT na evropském trhu práce. Během zasedání byli zástupci projektu Sepal představeni o vyvinutých nástrojích a zdrojích, včetně databáze otevřených vzdělávacích zdrojů, která sdružuje více než 300 otevřených vzdělávacích materiálů pro učení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt Sepal zase představil a sdílel zkušenosti s činnostmi prováděnými v rámci programu zaměstnanosti mladých lidí nadace Norska, Islandu a Lichtenštejnska s cílem lépe integrovat mladé lidi ve věku 24–29 let na trh práce. Projekt vytvořil profilovací platformu a vydal doporučení pro organizace, které pracují s mladými lidmi, kteří mají potíže se vstupem na trh práce. Více informací o projektu naleznete zde.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.