Smysluplné využívání digitálních technologií v MŠ 

Autor: Petr Naske, Josef Dašek Publikováno: 2. května 2022 02.05.2022

NPI ČR v rámci aktivit platformy DigiKoalice pořádá jednou za dva měsíce online akci, na které se potkávají učitelé a ředitelé škol s organizacemi (firmy, neziskovky, VŠ), které podporuji ve školách rozvoj digitálního vzdělávání. Dubnové setkání bylo určeno pro mateřské školy a během 90 minut se na akci podařilo zájemcům představit nespočet inspirací. Záznam úvodu setkání a sekce pro učitele/učitelky najdete na https://youtu.be/Vvbr828xZgA a záznam ze sekce pro vedení škol najdete na https://youtu.be/X9HhEh73OPE

Na zahájení akce vystoupil Josef Dašek, koordinátor aktivit DigiKoalice. Připomenul všem přítomným, že DigiKoalice je součástí celé sítě národních digitálních koalici v EU, které společně pečují o Digital Skills and Jobs portál, na kterém je možné diskutovat, hledat partnery a propagovat příklady dobré praxe. Část obsahu celoevropského portálu pro vás NPI ČR přináší v překladech z angličtiny i na webu DigiKoalice

Lucie Gregůrková a Annou Stočesovou-Martínkovou z MŠMT upozornily ve svém vstupu, jakým způsobem se k MŠ letos dostanou finance z Národního plánu obnovy určené na nákup pokročilých digitálních pomůcek a unpluggeed aktivit, které najdou uplatnění při aktivizující práci s dětmi v MŠ, díky kterým jsou rozvíjeny digitální dovedností dětí a mají první zážitky s tím, jak řeší problémy stroje a roboti, rozvíjejí tak základy svého informatického myšlení. 

Hana Splavcová z NPI ČR představila na akci nový rozcestník NPI ČR k předškolnímu vzdělávání, na kterém najdou MŠ garantované zdroje NPI ČR například k pedagogické diagnostice, metodické podpoře učitelů MŠ a také k základním gramotnostem. Při diskusi k možnostem digitálních technologií v MŠ zaznělo zejména, že je vhodné vybrat vhodnou metodiku pro debatu o digitálním světě dětí (např. sérii aktivit TIO NPI ČR) a k tomu volit takové digitální prostředky, které podpoří aktivizující metody zkoumání světa dětí. Digitální lupy, tablet či mobilní zařízení s fotoaparátem a podobně. Hlavní sdělení paní Splavcové můžete najít v její přednášce z března 2022 pro členské organizace DigiKoalice a také v části dubnového meetupu pro učitele. 

Hlavní část akce byla věnována partnerům a členům DigiKoalice, kteří ve dvou sekcích představili své služby a řešení na podporu smysluplného využití IT v mateřských školách. Představujeme vám hlavní sdělení partnerů. Materiály a prezentace naleznete v online složce, níže v odrážkovém seznamu najdete pod heslem PRILOHA odkaz na konkrétní soubory partnerů. 

Akci naživo sledovalo okolo 220 účastníků. Ze zpětných vazeb vyplývá, že akce pomohla mateřským školám zorientovat se v oblastech různé podpory učitelů i dětí v digitálním vzdělávání. DigiKoalice ráda přijme mezi své řady hosty, kteří nejsou zatím členskými organizacemi DigiKoalice. Individuální zájemci o sledování aktivit DigiKoalice mohou sledovat dění ve FB skupině DigiKoalice školám nebo na FB stránce či LinkedIn nebo Twitter. Zveme vás také do LinkedIn skupiny pedagogů a expertů zaměřené na digitální kompetence.