Stav EU: investice do digitálních dovedností jsou nezbytné 

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 15. září 2021 15.09.2021

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Evropské unie v roce 2021 zdůraznila, že prioritou je rozvíjet digitální dovednosti Evropanů.

„Digitální technologie jsou hlavním tématem“

Předsedkyně Von der Leyenová ve svém projevu zdůraznila význam investic do digitálních dovedností jako klíč k krátkodobému oživení a dlouhodobé prosperitě EU. V nadcházejícím roce plánuje EU “bezprecedentní” objem investic do digitálních technologií a infrastruktury, jako je 5G a optické technologie. Stejné investice jsou však nutné i do zvyšování digitálních kompetencí Evropanů. Zdokonalování digitálních dovedností je klíčem k tomu, aby se digitální transformace v Evropě utvářela tak, aby odrážela základní a společné evropské hodnoty.

Potřeba investovat do digitálních dovedností není jen nápadem Evropské komise: jde o ambici, kterou sdílejí členské státy EU a která se odráží v národních plánech obnovy a odolnosti. Je pozoruhodné, že výdaje na digitální technologie v rámci programu NextGenerationEU pravděpodobně překročí původní cíl 20 %. Tím se EU o krok přiblíží k dosažení cílů evropské digitální dekády: Evropské digitální dekády: aby 80 % evropských občanů mělo alespoň základní digitální dovednosti – a aby do roku 2030 bylo v odvětví informačních a komunikačních technologií zaměstnáno 20 milionů odborníků. Nové stěžejní iniciativy podpoří úsilí celé EU v této oblasti a propojí špičkové výzkumné, návrhářské a testovací kapacity, jako je například Evropský akt o čipech -iniciativa, která připraví půdu pro nejmodernější ekosystém EU a posílí technologickou suverenitu Unie.

Digitální dovednosti pro mladou generaci: společná vize Evropy, která je prospěšná všem
Stav EU: Projev Ursuly von der Leyenové z roku 2021. Zdroje: EK – Audiovizuální služba

Jeden z klíčových prvků projevu předsedkyně se zaměřil na mladé lidi a jejich schopnost co nejlépe využívat výhod zakotvených v Evropském pilíři sociálních práv. Ursula Von der Leyenová ve svém projevu uznala, že je třeba podporovat ty, kteří se ocitli mimo dosah zájmu všech a v současné době se nevzdělávají, nepracují ani se neúčastní odborné přípravy. Nový program ALMA pomůže mladým Evropanům najít si dočasnou pracovní zkušenost v jiném členském státě EU – “osvojit si dovednosti, vytvořit si vzájemné vazby a pomoci vytvořit si vlastní společnou evropskou identitu a vizi”.

Evropská komise věnuje rok 2022 mladým lidem a vyhlásila jej “Rokem evropské mládeže” – rokem, kdy se mladá generace bude vzdělávat a rozvíjet a kdy bude mít k dispozici všechny prostředky, které potřebuje k budování své budoucnosti v Evropě.

Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa je pro studenty, kteří si chtějí zlepšit nebo obnovit své digitální dovednosti– od vzdělávání a možností zvyšování kvalifikace až po materiály o digitálních dovednostech a kariérové poradenství

Potřebujeme odborníky na kybernetickou bezpečnost

Dalším aspektem, který byl zmíněn jako klíčový pro budoucnost EU, je kybernetická bezpečnost a kybernetická obrana. Ta má zásadní význam, pokud jde o ochranu osobních údajů, procesů, duševního vlastnictví a stále častěji i pro pracovní a osobní život.

Slovy předsedy Komise:

“Neměli bychom se spokojit pouze s řešením kybernetických hrozeb, ale měli bychom také usilovat o to, abychom se stali lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Právě zde v Evropě by se měly vyvinout nástroje kybernetické obrany.”

Stěžejní iniciativy na úrovni EU, jako je evropská politika kybernetické obrany a nový Akt EU o kybernetické odolnosti, poskytnou prostředky a potřebný rámec, který Evropská unie potřebuje.

K dosažení cílů bude zapotřebí více odborníků na kybernetickou bezpečnost. Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa již nyní nabízí řadu vzdělávacích příležitostí, osvědčených postupů, pokynů a mnohem více obsahu týkajícího se kybernetické bezpečností.

Říjen 2021 je také Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti – každoroční kampaní, kterou společně organizují Evropská komise a agentura ENISA a která zvyšuje povědomí o postupech, výzvách a řešeních v oblasti kybernetické bezpečnosti ve všech členských státech EU. Kampaň také nabízí materiály, školení a tipy pro každého, jak zabezpečit naše chytré telefony, počítače a další digitální zařízení.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.