Stav EU: investice do digitálních dovedností mají zásadní význam 

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 15. září 2021 15.09.2021

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Evropské unie v roce 2021 zdůraznila, že vybavit Evropany digitálními dovednostmi je nejvyšší prioritou.

„Digitální dovednosti jsou klíčové“

Předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu zdůraznila význam investic do digitálních dovedností, které jsou klíčem ke krátkodobému oživení a dlouhodobé prosperitě EU. Plány EU v nadcházejícím roce zahrnují „neprecedentní“ úroveň investic do digitálních technologií a infrastruktury, jako jsou technologie 5G a optické technologie. K prohlubování digitálních kompetencí Evropanů je však nutné investovat stejnou měrou. Zlepšování digitálních dovedností je klíčem k formování digitální transformace v Evropě takovým způsobem, aby odráželo základní a sdílené evropské hodnoty.

Potřeba investovat do digitálních dovedností není jen myšlenkou Evropské komise: jedná se o cíl sdílený členskými státy EU, který se odráží v národních plánech pro oživení a odolnost. Zejména digitální výdaje v rámci nástroje NextGenerationEU pravděpodobně překročí původní 20 % cíl. To přibližuje EU k dosažení cílů evropské digitální dekády: vybavit 80 % evropských občanů alespoň základními digitálními dovednostmi a do roku 2030 oslovit 20 milionů odborníků zaměstnaných v odvětví IKT. Nové stěžejní iniciativy podpoří úsilí celé EU v této oblasti a propojí kapacity světové úrovně v oblasti výzkumu, navrhování a testování, jako je evropský akt o čipech – iniciativa, která připraví půdu pro nejmodernější ekosystém EU a posílí technologickou suverenitu Unie. 

Digitální dovednosti pro mladší generaci: společná vize Evropy, která funguje pro všechny
Stav EU: Projev Ursuly von der Leyenové z roku 2021. Zdroje: EK – Audiovizuální služba

Jeden z klíčových prvků projevu předsedy se zaměřil na mladé lidi a jejich schopnost co nejlépe využívat výhod zakotvených v evropském pilíři sociálních práv. Ursula von der Leyenová ve svém projevu uznala, že je třeba podporovat ty, kteří se propadli mezi všemi rozdíly a kteří v současné době nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Nový program ALMA pomůže mladým Evropanům nalézt dočasnou pracovní zkušenost v jiném členském státě EU – „získávat dovednosti, vytvářet vzájemné vazby a pomáhat při budování vlastní společné evropské identity a vize“. 

Evropská komise vyčlení rok 2022 mladým lidem a učiní z něj „rok evropské mládeže“ – rok prohlubování dovedností a posílení postavení mladé generace – a zajistí, aby měli k dispozici všechny nástroje, které potřebují k budování své budoucnosti v Evropě. 

Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa je pro studenty, kteří chtějí zlepšit nebo oživit své digitální dovednosti – od příležitostí k odborné přípravě a prohlubování dovedností až po zdroje digitálních dovedností a profesní poradenství

Potřební odborníci na kybernetickou bezpečnost

Dalším aspektem, který je zmiňován jako kritický pro budoucnost EU, je kybernetická bezpečnost a kybernetická obrana. Má zásadní význam pro ochranu osobních údajů, procesů, duševního vlastnictví a ve stále větší míře pro pracovní a osobní život. 

Slovy předsedy Komise:

„Měli bychom být spokojeni nejen s řešením kybernetické hrozby, ale měli bychom se rovněž snažit stát lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti. V Evropě by to mělo být tam, kde jsou vyvíjeny nástroje kybernetické obrany.“

Stěžejní iniciativy na úrovni EU, jako je evropská politika kybernetické obrany a nový akt EU o kybernetické odolnosti, spojí zdroje a poskytnou nezbytný rámec pro potřeby Evropské unie. 

K dosažení cílů bude zapotřebí více odborníků na kybernetickou bezpečnost. Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa již nabízí řadu možností odborné přípravy, osvědčených postupů, pokynů a mnohem většího množství obsahu souvisejícího s kybernetickou bezpečností.

Tento říjnový měsíc je také každoroční kampaní, kterou společně pořádají Evropská komise a agentura ENISA a která zvyšuje povědomí o postupech, výzvách a řešeních v oblasti kybernetické bezpečnosti ve všech členských státech EU. Kampaň rovněž nabízí zdroje, školení a tipy pro každého, jak zabezpečit chytré telefony, počítače a další digitální zařízení.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.