Stěžejní iniciativa v oblasti kvantových technologií přivádí EU na hranici objevování kvantových technologií

Autor: Eleonora Censorii, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní Publikováno: 9. února 2023 09.02.2023

Byly zveřejněny výsledky prvních tří let stěžejní iniciativy Kvantové technologie, iniciativy Evropské komise zaměřené na rozvoj projektů a know-how v oblasti kvantových technologií a vědy a postavení Evropy je nyní v popředí kvantových objevů. 

Od roku 2018 do roku 2022, tedy ve fázi náběhu, bylo podpořeno 24 projektů v 31 evropských zemích v oblasti kvantové komunikace, výpočetní techniky, simulace, snímání a metrologie a základní kvantové vědy. Jak pro stěžejní projekt, tak pro projekt QuantERA, který podporuje kvantový výzkum v 31 evropských zemích, financovala EU od roku 2016 kvantový výzkum částkou více než 175 milionů eur.

Ve fázi náběhu došlo také k významným krokům na cestě k převedení kvantového výzkumu z laboratoří do komerčních aplikací: Bylo založeno 25 začínajících společností, včetně společností zabývajících se kvantovými výpočty, a bylo podáno 105 patentů, z nichž 64 již bylo uděleno.

Mezi úspěchy těchto projektů patří například celosvětové záznamy v oblasti kvantové komunikace, čímž se v budoucnu vytvoří základ pro bezpečnou výměnu informací, která bude rychlejší než lehká, a demonstrace zobrazování s kvantovým výkonem, které budou tisícekrát přesnější než nyní. Jako takové ukazují potenciál kvantových technologií, například rychlejší a přesnější diagnostiky a sledování účinků lékařské péče na molekulární úrovni, což lékařům poskytne nové cenné poznatky; nebo poskytování předávání citlivých informací s velmi silnou ochranou před hackerskými pokusy, což umožní bezpečný přenos údajů, jako jsou lékařské záznamy, finanční transakce a komunikace na vysoké úrovni mezi vládami, v souladu s platnými pravidly.

Úspěchy projektů financovaných v první fázi rozšiřování stěžejní iniciativy kvantové technologie byly výsledkem společného úsilí 1654 vědců a 236 organizací účastnících se stěžejní iniciativy, kteří zveřejnili 1313 vědeckých dokumentů (dalších 223 je předmětem přezkumu).

Kromě přezkumu úspěšných výsledků kvantových výzkumných projektů stěžejní iniciativy zpráva hodnotí hlavní získané poznatky, neboť probíhá další fáze stěžejní iniciativy.

Stěžejní iniciativa bude klíčová pro dosažení cílů stanovených ve sdělení Komise „Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády“: do roku 2030 by EU měla být na špičce kvantových schopností. Komise bude v období 2021–2027 i nadále podporovat stěžejní iniciativu financováním ve výši nejméně 500 milionů EUR v rámci programu Horizont Evropa.