O strategii

Strategie digitálního růstu do roku 2025 je společnou vizí dánské vlády, která vznikla ve spolupráci s různými průmyslovými odvětvími a sektory, obchodními sdruženími a sociálními partnery.

Cílem dánské strategie je přispět k procesům digitální transformace na vnitrostátní úrovni a podpořit rozvoj vysoce kvalifikovaného fondu talentů kvalifikovaných odborníků. Strategie obsahuje šest pilířů a 38 konkrétních iniciativ, jejichž cílem je zajistit a posílit postavení Dánska jako vedoucí země v EU v oblasti digitální transformace a digitálních dovedností.

Cíle v oblasti digitálních dovedností
  • Usilovat o zlepšení digitálních dovedností dětí a to prostřednictvím testování nového předmětu o technologiích v hodinách primárního a nižšího sekundárního vzdělávání.
  • Překlenout nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a nabídnout odpovídající odbornou přípravu a dovednosti na podporu rozvoje jednotlivců na současném i budoucím trhu práce. Cílem činností zahájených v této souvislosti je zvýšit úroveň zaměstnanosti a spokojenosti a podpořit rozvoj většího počtu digitálních talentů v oblasti STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika).
  • Zlepšit přístup malých a středních podniků k odborným školením a programům a umožnit jim využívat komerční potenciál nových a vznikajících technologií. 
 Plánované činnosti
  • Technologický pakt pro dovednosti umožňující technologickou a digitální budoucnost.
  • Zkušební program, jehož cílem je zlepšit technologické porozumění v primárním a nižším sekundárním vzdělávání. 
  • Vytvoření střediska pro aplikaci ICT ve výuce v odborném vzdělávání, které by se více zaměřilo na digitální dovednosti při závěrečných zkouškách v odborném vzdělávání.
  • Návrh digitální strategie pro vysokoškolské vzdělávání. 
  • Akční plán na přilákání většího počtu absolventů vysokých škol v oborech STEM. 
  • Podpora většího využívání družicových dat ve vysokoškolském vzdělávání. 

Strategie je společnou vizí dánské vlády, podniků a obchodních sdružení z různých odvětví a sociálních partnerů.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Rozpočet

Dánská vláda přidělí 134 milionů EUR na provádění strategických priorit.

Aktuální stav strategie

Strategie byla přijata v roce 2018 a k jejímu provádění se připravuje celá řada iniciativ, projektů a programů.