O strategii

Strategický akční plán pro digitální Rakousko do roku 2050 předkládá iniciativy zaměřené na zlepšení digitálních dovedností pracovní síly, občanů obecně i v odvětví vzdělávání. Strategie předpokládá, že vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení se v Rakousku stanou digitální konkurenční výhodou.

Cíle v oblasti digitálních dovedností v akčním plánu se zaměřují na tyto pilíře: 

Digitální transformace vzdělávacího systému

To zahrnuje optimalizaci digitálních dovedností rozvíjených v rámci vnitrostátních systémů formálního vzdělávání, jakož i certifikaci programů rozvoje digitálních dovedností a vytvoření moderních vzdělávacích infrastruktur 21. století na všech úrovních rakouského hospodářství a společnosti. 

Celoživotní předávání znalostí a dovedností

Základní digitální odborná příprava bude konkrétně posílena interdisciplinárními přístupy ve všech oblastech odborné přípravy a dalšího vzdělávání. Vzdělávání v oborech STEM (matematika, informatika, přírodní vědy, technologie) na univerzitách a technických vysokých školách bude kvalitativně a kvantitativně zaměřeno na potřeby podnikání a vědy.

Zajištění základních digitálních dovedností pro všechny občany

Aby se zajistilo, že všichni občané budou vybaveni základními digitálními dovednostmi, vytvořila platforma Digitální Rakousko digitální WIKI

V roce 2020 byl přijat strategický akční plán pro digitální Rakousko do roku 2050, který Rakousko staví jako region digitálních inovací v Evropě. Za koordinaci a provádění strategického akčního plánu odpovídá rakouské spolkové ministerstvo pro digitální a hospodářské záležitosti.

Rakouský digitální akční plán poskytuje rámec pro účinné provádění důležitých projektů a opatření v oblasti digitalizace ve všech odvětvích průmyslu, společnosti a státní správy. Akční plán je vypracován za účelem uskutečnění mise: „Rakousko chce a bude cíleně využívat digitalizaci k rozvoji konkurenceschopnosti, inovací, prosperity, ochrany klimatu, zdraví a kulturního vzdělávání“.

Úplné znění strategického akčního plánu pro digitální Rakousko do roku 2050 je k dispozici v němčině.

Rozpočet

Iniciativy akčního plánu budou financovány z rakouského státního rozpočtu s příspěvkem z prostředků EU.