O strategii

Cílem EU je posílit postavení podniků i jednotlivců v budoucím období, které bude digitální, zaměřené na člověka, udržitelné a bude prosperovat.

Dne 9. března 2021 předložila Evropská komise vizi a směry digitální transformace Evropy do roku 2030. Evropská komise navrhuje pro digitální dekádu v EU „Digitální kompas.“ Ten má 4 základní dimenze:

Dovednosti
 • Specialisté v oboru IKT: 20 milionů + rovnost žen a mužů
 • Základní digitální dovednosti minimálně 80 % populace
Zabezpečená a udržitelná digitální infrastruktura
 • Konektivita: Gigabit pro všechny, 5G všude
 • Špičkové polovodiče: dvojnásobný podíl EU na celosvětové produkci
 • Data – Edge a Cloud: 10 000 klimaticky neutrálních vysoce zabezpečených okrajových uzlů
 • Výpočetní technika: první počítač s kvantovým zrychlením
Digitální transformace podniků
 • Zavádění technologií: 75 % společností v EU bude používat cloud / umělou inteligenci / data velkého objemu
 • Inovátoři: růst rychle se rozvíjejících podniků a financování k zdvojnásobení počtu podniků třídy „unicorn“ v EU
 • Ti, co se připojí v pozdější fázi: více než 90 % malých a středních podniků dosáhne alespoň základní úrovně digitální intenzity
Digitalizace veřejných služeb
 • Klíčové veřejné služby: 100 % online
 • Elektronické zdravotnictví: přístup k lékařské dokumentaci pro 100 % občanů
 • Digitální identita 80 % občanů používajících digitální identifikaci

Další informace

Komise si za účelem splnění cílů EU v oblasti digitalizace do roku 2030 stanovila konkrétní podmínky:

 • cíle na úrovni EU a plány na úrovni EU i vnitrostátní úrovni
 • pevný společný správní rámec pro sledování pokroku a řešení nedostatků
 • projekty zapojující více zemí, které využijí investice od EU, členských států i soukromého sektoru

Aktuální stav strategie

Pro aktuální stav strategie sledujte https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_cs.