O strategii

Program umělé inteligence, který byl zahájen v květnu 2017, upřednostňuje opatření zaměřená na posílení postavení Finska v oblasti umělé inteligence v celosvětovém měřítku a budování partnerství s vnitrostátními, evropskými a mezinárodními zúčastněnými stranami. Mezi další cíle patří předvedení potenciálu Finska v oblasti inovací a rozvoje podnikání, zejména pokud jde o umělou inteligenci
a podpora konkurenceschopnosti finských průmyslových a technologických odvětví.

Podle programu AI, který vyvinulo a koordinovalo finské ministerstvo hospodářství a zaměstnanosti, by se trhy práce a občané měli připravit na rušivý účinek, který umělá inteligence má ve vzdělávání. V zájmu řešení této výzvy si program klade za cíl posílit úlohu celoživotního učení a přizpůsobit systémy vzdělávání a odborné přípravy (OVP) tak, aby byly schopny reagovat na zvýšenou poptávku po kvalifikované a vysoce vzdělané pracovní síle.

Finský program umělé inteligence v této souvislosti upřednostňuje opatření a iniciativy týkající se inovativních přístupů v oblasti umělé inteligence a strojového učení a průběžně modernizuje a zlepšuje technickou infrastrukturu a zavádění technologií 5G. Cílem programu je prostřednictvím tohoto přístupu optimalizovat vzdělávání a modernizovat je tak, aby bylo dosaženo lepších výsledků. V rámci programu řadu dalších vzdělávacích činností a příležitostí pro občany, pracovní síly, pedagogické pracovníky a studenty a odborníky na digitální oblast. 

Klíčové priority
  • Zvýšit konkurenceschopnost podniků využíváním umělé inteligence.
  • Účinně využívat data ve všech odvětvích a urychlit zavádění technologie 5G ve Finsku a Evropě. 
  • Zajistit, aby umělá inteligence mohla být přijímána, vyvíjena a uplatňována s cílem rychle a usnadnit poskytování konkrétních metod a řešení umělé inteligence. 
  • Zachovat odborné znalosti na nejvyšší úrovni, přilákat talenty v digitální oblasti a odborníky v oblasti umělé inteligence a strojového učení a podporovat vůdčí a podnikatelské dovednosti. 
  • Upřednostňovat investice do systému veřejných služeb a jeho další a nepřetržitý rozvoj.
  • Vytvořit nové modely a formy spolupráce a podporovat rozvoj partnerství mezi zúčastněnými stranami na vnitrostátní úrovni. 
  • Učinit Finsko předchůdcem v době umělé inteligence a zlepšit odolnost vůči rušivým účinkům této technologie. 
  • Nasměrovat vývoj umělé inteligence do směru orientovaného na důvěru, zaměřeného na člověka, založeného na právním státu, a připravit se na budoucí bezpečnostní výzvy. 

Rozpočet

Iniciativy programu jsou financovány ze státního rozpočtu Finska, jakož i z finančních prostředků EU a soukromých investic.