O strategii

Kybernetickou bezpečností Slovenské republiky se zabývá komplexní systém, který zahrnuje nejen právní předpisy, které ji upravují, ale také praktické činnosti, jako je řízení rizik, odhalování a řešení kybernetických bezpečnostních incidentů, obnova systému, vzdělávání, šíření povědomí o bezpečnosti
a v neposlední řadě výzkum a vývoj nástrojů a procesů kybernetické bezpečnosti.

Národní strategii kybernetické bezpečnosti na období 2021–2025 schválila vláda Slovenské republiky dne 7. ledna 2021 usnesením č. 5/2021. Jedná se o podkladový strategický dokument, který komplexně stanoví strategický přístup Slovenské republiky k zajištění kybernetické bezpečnosti.

Vnitrostátní strategie je určena všem subjektům zapojeným do budování systému kybernetické bezpečnosti. Na základě jasných zásad stanoví strategické cíle a usiluje o moderní reakci na současné bezpečnostní hrozby zaměřené na budoucnost.

Tento dokument se zabývá hrozbami, ztrátovými cíli, klíčovými partnery v oblasti zahraniční politiky, jakož i měřitelností a prováděním strategie kybernetické bezpečnosti. Úplný dokument naleznete zde: Národní strategie kybernetické bezpečnosti na období 2021–2025

Národní ztráta kybernetické bezpečnosti je rovněž přeložena do angličtiny. Úplný dokument naleznete zde: Národní strategie kybernetické bezpečnosti na období 2021–2025

Rozpočet

N/A

Aktuální stav strategie

N/A