O strategii

Národní strategie digitalizace školního systému ve Švédsku je nedílnou součástí národní strategie digitalizace, která se zaměřuje na aspekty týkající se odvětví vzdělávání.

Hlavním cílem švédské strategie je vytvořit další příležitosti pro digitalizaci, dosáhnout vysoké úrovně digitálních kompetencí (zejména v souvislosti s dětmi, studenty a mladšími lidmi) a podporovat rozvoj znalostí a rovných příležitostí a přístup k technologiím. Národní strategie digitalizace školního systému ve Švédsku je založena na třech prioritních oblastech, z nichž každá je doprovázena souborem dílčích cílů. 

Digitální kompetence pro všechny

Všechny děti a studenti musí rozvíjet odpovídající digitální dovednosti: 

  • Dětem a studentům základních a středních škol by měly být poskytnuty nezbytné podmínky, aby mohly rozvíjet digitální kompetence. 
  • Ředitelé předškolních zařízení, ředitelé škol a manažeři musí mít schopnost strategicky vést digitální rozvoj ve svých organizacích.
  • Pracovníci, kteří pracují s dětmi a studenty, musí být schopni identifikovat, vybírat a používat digitální nástroje ve vzdělávání.
Rovný přístup a využívání

Děti, studenti a zaměstnanci musí mít dobrý a rovný přístup k digitálním nástrojům a zdrojům, aby se zlepšily vzdělávací činnosti.

  • Děti, studenti a zaměstnanci musí mít přístup k příslušným digitálním nástrojům, které vycházejí z jejich potřeb a jsou přizpůsobeny jejich podmínkám.
  • Musí existovat vhodná infrastruktura a technická a pedagogická podpora. 
  • Digitální výukové zdroje používané při výuce musí být přiměřené a měly by být účinně využívány technologické možnosti.
  • Výukové a administrativní práce zaměstnanců by měly být k dispozici v digitálním formátu, aby přispívaly k analýze a provádění politik. 
Výzkum a následná opatření týkající se možností digitalizace
  • Měl by být posílen a podporován výzkum dopadu digitalizace na výuku a učení. 
  • Budou prováděny činnosti navazující na digitalizaci ve školním systému a podpoří rozvoj budoucích činností a iniciativ.

Úplné znění strategie je k dispozici ve švédštině.

Rozpočet

Rozpočet není znám.