Týdenní hlášení speciál #25 2021

Opis týdenního hlášení z FB DigiKoalice školám ze dne 28. června 2021.

Je pondělí, a tak pro vás máme připravené Týdenní hlášení #25. Tentokrát speciál k navrhovaným změnám rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro gymnázia.

Jedná se o návrh dílčí revize v oblasti informatického myšlení, kterou připravilo @msmtcr, a která navazuje na již provedené úpravy RVP základního vzdělávání.

Odborná veřejnost má možnost se k návrhu vyjádřit v rámci veřejné konzultace, a to do 21. 7. 2021 přes formulář https://revize.edu.cz/navrh-zmen-v-rvp-pro-gymnazia#pripominky.

Ke změně dochází v zařazení nové klíčové digitální kompetence a v definování nového obsahu ve vzdělávací oblastí Informatika. Časová dotace zůstává zachována – žádné hodiny ani výstupy se tedy kvůli úpravě RVP neškrtají. Změny vycházejí z požadavků Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV) i z cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Pro více informací se podívejte na rozhovor s ředitelem odboru základního vzdělávání a mládeže na MŠMT Michalem Černým, kde se dozvíte:

  • Jaké jsou důvody změn v RVP pro gymnázia
  • Jaké jsou to změny a proč k těmto změnám dochází nyní?
  • Jak a dokdy bude připomínkování RVP pro gymnázia probíhat

Rozhovor najdete na https://www.youtube.com/watch?v=I7-avjjdhiI.

Více o nové informatice na gymnáziích najdete na https://revize.edu.cz/navrh-zmen-v-rvp-pro-gymnazia.