TZ ČSKI: Přežijí naše děti bez úhony v nebezpečném prostředí internetu?

Autor: ČSKI, ECDL Publikováno: 14. září 2023 14.09.2023

Téměř dvě třetiny našich dětí dříve nebo později neodolají některé z hrozeb digitálního světa a budou muset řešit větší či menší následky svých nedostatečných digitálních kompetencí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Z detailních výsledků praktických, mezinárodně standardizovaných certifikačních zkoušek ECDL, zejména z oblasti kybernetické bezpečnosti (modul M12 Cyber Security), mimo jiné vyplývá, že:

(zdroj: národní informační systém WASET pro ECDL testování, data za poslední tři roky, 2 274 osob ve věku do 18 let) 

„Pokud chceme odpovědět na úvodní otázku, pak podle principů konceptu ECDL a všech dostupných dat z ECDL zkoušek můžeme kvalifikovaně odhadnout, že se to pravděpodobně nepovede téměř dvou třetinám mladých lidí. K tomu, aby člověk odolal kybernetickým hrozbám, nestačí jen umět vytvořit bezpečné heslo nebo vědět, jak funguje phishing. Uživatel digitálních technologií toho musí vědět a umět poněkud více, a to nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti“, vysvětluje Jiří Chábera, ředitel ECDL Czech Republic.

„Všeobecně rozšířená představa, že dnešní mladá generace je digitálně gramotná, protože se denně rutinně pohybuje na internetu, je mýtus. Tento fenomén má celosvětový rozměr, a dokonce i své jméno. Říká se mu Digital Native Fallacy“, dodává profesorka Olga Štěpánková, předsedkyně České společnosti pro kybernetiku a informatiku.

Tisková zpráva z ČTK PROTEXT

O mezinárodním konceptu ECDL/ICDL

ECDL/ICDL – European, resp. International Certification of Digital Literacy and Digital Skills je celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních kompetencí za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL/ICDL definuje mezinárodní standardy (minimální vzdělávací obsah) v podobě tzv. ECDL sylabů. Tyto sylaby pokrývající celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány a jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL/ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální kompetence objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a reálného programového vybavení.

Zkoušky dle konceptu ECDL/ICDL jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, ve kterém jsou prováděny. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL/ICDL certifikátů, které mají neomezenou mezinárodní platnost.

Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu – ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL/ICDL zkoušek v národním prostředí.

Kontakt:

Ing. Jiří Chábera, MBA, manažer vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL/ICDL pro ČR, ČSKI