Uspořádali jsme Česko-Slovenský INFODAY k výzvě v rámci programu Digital Europe

Autor: DigiKoalice, Digitálna koalícia Publikováno: 1. prosince 2022 01.12.2022

POZOR termín uzavření výzvy a podání přihlášek je už 24. ledna 2023

DigiKoalice ve spolupráci s Digitálnou koalíciou – Národná koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pod záštitou Digital Skills and Jobs Platform zorganizovali 9. listopadu 2022 online informační den, na kterém zástupci Komise představili Výzvy na vzdělávací programy v klíčových digitálních technologiích.

Na webinář se připojili zástupci slovenských a českých vysokých škol, kterým kromě samotné výzvy byly poskytnuté i informace k adminsitrativním úkonům potřebným pro podání výzvy a navigace na stránkách výzvy. Na závěr webináře byl prostor pro doplňující dotazy a diskusi. Hlavním cílem Česko-Slovenského INFODAY bylo také poskytnout prostor představit záměry potenciálních žadatelů a podpořit případné partnerství v rámci možných konsorcií.

Více o výzvě

Dne 15. září 2022 vyhlásila Evropská komise novou výzvu v rámci programu DIGITAL Europe. Nová výzva „Specializované vzdělávací programy nebo moduly v klíčových kapacitních oblastech“ podpoří rozvoj bakalářského a magisterského studia, které společně navrhnou univerzity, výzkumná centra a podniky aktivní v digitální oblasti.

Díky této spolupráci přispějí k vytvoření nového dynamického digitálního ekosystému, ve kterém všichni aktéři aktivní v digitální oblasti spolupracují na přilákání a udržení nejlepších talentů na celém světě. Termín uzavření výzvy a podání přihlášek je do 24. ledna 2023.

Více informací k programu Digital Europe: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-programme.

Důležité odkazy pro podávání výzvy:

▶▶ Všechny informace k výzvě (Call for proposals)

▶▶ Stránka k otevřeným výzvám programu Digital Europe na evropském portálu Funding & tender opportunities, kde najdete všechny informace k výzvám, včetně partnerů, které můžete oslovit ke spolupráci v rámci žádosti o výzvu

▶▶ Sekce F&Q pro výzvy programu Digital Europe