Uspořádali jsme workshop k efektivní kyberprevenci!

Autor: DigiKoalice Publikováno: 28. dubna 2021 28.04.2021

V rámci “Online konference BEZPEČÍ NA SÍTI: Tvořme jej společně!” jsme ve spolupráci s kolegy z Jules a Jim připravili workshop na téma efektivní kyberprevence.

Na úvod setkání jsme představili aktivity DigiKoalice v oblasti bezpečného chování dětí online, a to zejména v souvislosti s aktivitou naší poradní skupiny ke kyberprevenci. Výsledkem práce poradní skupiny bude online “Mapa kyberprevence”, tedy mapa poskytovatelů preventivních programů pro oblast bezpečného chování dětí online, která by měla usnadnit školám orientaci v těchto programech a vybírat z těch se námi dotazovaným subjektům* osvědčili.

Hlavní část našeho workshopu proběhla pod vedením expertky a lektorky v oblasti (kyber)prevence Veroniky Kynclové z organizace Jules a Jim. Veronika nám ukázala, jak vypadá efektivní kyberprevence a jakou roli v ní hraje učitel či žák. Spolu s tím jsme se dozvěděli o pozitivních přínosech online světa. Své vystoupení uzavřela položením dvou otázek, které otevřely následnou panelovou diskusi:

  1. Kde škola mluví a může mluvit s rodiči o příležitostech technologií a rizikovém chování dětí online?
  2. Jak můžeme společně podpořit učitele ve škole v podpoře žáky při řešení otázek kyberprevence? Jak podpořit jejich společné naladění a spolupráci s třídními učiteli, s metodiky prevence, s ředitelem školy, s učiteli informatiky, ICT metodiky a správci sítě.

Panelové diskuse zúčastnili:

O tom, co zaznělo v rámci panelové diskuse se pak můžete dozvědět na záznamu workshopu, který najdete na našem kanále Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lDlaHZAcvTQ.

Akce se uskutečnila 16. dubna. Za přizvání na konferenci děkujeme Konsent, z.s.

*Dotazníkové šetření proběhlo mezi odbornou veřejností – členy poradní skupiny, oslovenými experty, krajskými školskými koordinátory prevence (KŠKP), metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a již certifikovanými poskytovateli primární prevence.