Uznávání certifikační zkoušky ECDL / ICDL v rámci pokusného ověřování

Autor: Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Publikováno: 7. září 2023 07.09.2023

Od roku 2020 (1. října 2020) je v běhu tzv. „pokusné ověřování“, vyhlášené MŠMT, které je zaměřené na uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí v rámci profilové části maturitní zkoušky. V rámci tohoto pokusného ověřování je možné uznávat certifikáty, resp. certifikační zkoušky mezinárodního konceptu digitálních kompetencí ECDL / ICDL. MŠMT prodloužilo pokusné ověřování do 30. září 2023.

Uznávat je nyní možné část jedné profilové zkoušky nebo jednu celou profilovou zkoušku. Žáci maturitního ročníku nejpozději do konce března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, předloží řediteli školy příslušný certifikát (nebo certifikáty), a to ve stejnopise vydaném certifikační autoritou nebo v úředně ověřené kopii originálu.

Uznatelné certifikační standardy ICT pro školní rok 2023/2024 (detaily na webu MŠMT)

Na webu MŠMT jsou k dispozici Seznamy škol zařazené do pokusného ověřování v jednotlivých letech 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Do 30. 9. 2023 bude k dispozici seznam škol pro rok 2023/2024.

Ve školním roce 2022/2023 se do pokusného ověřování zapojilo 40 škol. Dle dostupných informací se počet škol pro následující rok rozrostl o dalších 12 školských subjektů.

Aktuální informace z webu MŠMT zahrnující veškeré dodatky naleznete zde: https://1url.cz/RuNYx.