Uznávání role žen v kódování

Autor: DigiKoalice, Code Week Publikováno: 13. února 2023 13.02.2023

V rámci Evropského týdne programování (CodeWeek) jsme pro vás přeložili texty o slavných ženách, které měly (některé stále mají) velký vliv na vývoj kódování. Chceme tak spolu s CodeWeekem přiblížit, ocenit, uznat a propagovat ženy, jejichž přínos a vliv na svět počítačů je zásadní.

V průkopnických dobách počítačového programování hrály ženy svou důležitou roli. Do poloviny 80. let 20. století byl počet mužů a žen se zájmem o kariéru v oblasti informatiky a programování vyrovnaný, v posledním desetiletí klesl podíl žen v programování na něco málo přes 17 %. 

Tento nepoměr je částečně způsoben tím, že inspirativní ženy v oblasti technologií a počítačů nejsou podporovány. Ženy v tomto oboru jsou vzorem pro novou generaci dívek a žen, které se chtějí stát inovátorkami a programátorkami. 

Jako první zmiňme Adu Lovelaceovou, která ve 40. letech 19. století byla vůbec první programátorkou – a o dvě století později zmíníme Margaret Hamiltonovou – jako tu, která měla na starosti programování mise přistání na Měsíci. Ženy mají vliv na historii techniky, počítačů a kódování.

Ada Lovelace
Margaret Hamilton

Historie prvního elektronického digitálního počítače ENIAC je rovněž silně ovlivněna ženami – “ženami z ENIACu”, skupinou šesti žen, které technicky zvládly obsluhu tohoto počítače a staly se průkopnicemi jako programátorky. Jejich práce se týkala výpočtu balistických tabulek, které byly později přeneseny do ENIACu.

ENIAC Women na Moore School of Electrical Engineering

Významnou roli ve vývoji informačních technologií a techniky sehrály také evropské ženy, počínaje Lady Adou Lovelaceovou (a její vizí budoucího využití počítačů), přes Joyce Ethel Aylardovou (anglickou luštitelku kódů za druhé světové války), Hedy Lamarrovou (vynálezkyni Wifi a předchůdce Bluetooth, která byla rakouského původu) až po Angelu Ruiz Roblesovou (španělskou učitelku, která vytvořila mechanickou verzi moderní elektronické knihy) a mnoho dalších, které se rozhodujícím způsobem podílely na inovacích a pokroku moderní techniky.

Heddy Lamarrová
Angela Ruiz Roblesová

V současnosti, ženy významně přispívají k rozvoji IT a technologií. Například Elvira Fortunato (koordinátorka týmu, která v roce 2008 vyrobil první papírový tranzistor), Ursula Kellerová (průkopnice ultrarychlých laserových technologií) a ženy ve vedoucích funkcích, jako je Victoria Bunyardová (technická ředitelka IBM v Beneluxu), Jaya Balooová (ředitelka informační bezpečnosti společnosti Avast) a mnoho dalších vlivných žen, které v současnosti působí v oblasti IT a technologií. 

Elvira Fortunato

Abychom povzbudili více dívek k programování a začali usilovat o technickou kariéru, vzdáváme poctu ženám, které měly a mají vliv na svět techniky a počítačů. Od vynálezkyň, přes myslitelky, vývojářky až po učitelky – bez nich by svět, jak ho známe dnes, nebyl stejný. V článcích, které budeme publikovat v dalších týdnech se tak budete moci dočíst více právě o těchto ženách.

Zdroje:

Text byl přeložen z originálního článku na blogu CodeWeek: https://blog.codeweek.eu/recognising-the-role-of-women-in-coding/.