Vyhlášení nové výzvy EIT na podporu inovací ve vysokoškolském vzdělávání

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 29. listopadu 2021 29.11.2021

Evropský inovační a technologický institut (EIT) představuje největší inovační ekosystém Evropy tím, že sdružuje téměř 3000 partnerů z obchodních, výzkumných a vzdělávacích organizací. EIT poháněl více než 3800 začínajících a rychle se rozvíjejících podniků a mezi podniky podporovanými EIT patří jednorožec Northvolt. Prostřednictvím těchto opatření posiluje EIT schopnost Evropy inovovat a velmoci řešení globálních výzev. EIT je subjektem EU a součástí programu Horizont Evropa.

V návaznosti na úspěch prvního kola výzev vyhlášených začátkem tohoto roku, kdy o podporu požádalo 750 organizací, 24 financovaných projektů zahrnujících 142 vysokoškolských institucí a 155 neakademických organizací a celkem 28,8 milionu EUR na financování, mentorství a přístup k inovačnímu ekosystému EIT, vyhlašuje EIT novou výzvu k předkládání návrhů!

Marija Gabrielová, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, uvedla: Vysokoškolské instituce jsou jádrem evropských inovačních a průmyslových ekosystémů. Dodatečná podpora, kterou Společenství EIT nabízí na posílení inovační kapacity vysokoškolských institucí v celé Evropě, je plně v souladu s prioritami Komise. Těším se na to, že se tyto priority promítnou do konkrétních opatření, která pomohou dosáhnout našich cílů spočívajících v podpoře příští generace podnikatelů a inovátorů, kteří přemění globální výzvy v příležitosti pro budoucnost.“

Gioia Ghezziová, předsedkyně správní rady EIT, doplnila: Během oživení Evropy je důležitější než kdy jindy, aby naše instituce vysokoškolského vzdělávání hrály ještě významnější úlohu při pomoci svým studentům stát se inovátory a při přeměně výzkumu na konkrétní řešení.  Posílení inovační kapacity ve vysokoškolském vzdělávání je pro EIT klíčovou prioritou a prostřednictvím našich znalostních a inovačních společenství již spolupracujeme se stovkami vysokoškolských institucí. Je proto přirozené, že jsme mobilizovali největší inovační ekosystém Evropy, abychom měli systémový dopad a zlepšili podnikatelskou a inovační kapacitu vysokoškolských institucí. Tato nová výzva zvýší počet univerzit, které podporujeme, a pomůže nám dosáhnout inovací potřebných pro udržitelnější budoucnost.“

Z této výzvy k předkládání návrhů bude financováno až 40 projektů s maximální částkou 1,2 milionu EUR. Očekává se, že financování bude zavedeno ve dvou fázích. Fáze 1 se bude vztahovat na červenec až prosinec 2022 a bude přidělena maximálně 300 000 EUR a fáze 2 se bude vztahovat na leden 2023 až červenec 2024, přičemž financování bude činit maximálně 900 000 EUR.  Mezi činnosti způsobilé pro tuto výzvu patří:

Lhůta pro předložení návrhů je 28. února 2022. Další podrobnosti a přístup k aplikačnímu portálu naleznete na adrese eit-hei.eu.

Bude uspořádána řada informačních schůzek, které se budou zabývat požadavky způsobilosti, hodnocením, administrativou a pokyny, jak vypracovat akční plán pro inovační vizi, s cílem podrobněji prezentovat tuto výzvu a poskytnout účastníkům příležitost klást případné dotazy. Termíny těchto zasedání jsou:

© EIT

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.