Výzva Evropské komise k vytvoření neformální expertní skupiny pro umělou inteligenci a data ve vzdělávání a odborné přípravě

Autor: MŠMT Publikováno: 4. května 2021 04.05.2021

Evropská komise zveřejnila 23. dubna výzvu, prostřednictvím které hledá odborníky, kteří by se stali členy stálé neformální expertní skupiny pro umělou inteligenci a data ve vzdělávání a odborné přípravě.

Misí skupiny je vytvořit etickou metodiku pro umělou inteligenci a data ve vzdělávání a odborné přípravě, která bude vycházet z Etických pokynů pro zajištění důvěryhodnosti umělé inteligence (Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence) zveřejněných odbornou skupinou na vysoké úrovni pro umělou inteligenci v roce 2019. Skupinu povede Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (DG EAC) společně s Generálním ředitelstvím pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CNECT). Skupina bude Komisi pomáhat při implementaci existující unijní legislativy, programů a politik, spolupracovat s členskými státy a sdílet názory.

Přihlášky je možné podávat do 25. května 2021, a to přes http://bit.ly/etickeAIskills.