Women TechEU 2022: výzva k předkládání návrhů

Autor: Federica Tondo, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 1. září 2022 01.09.2022

Evropská komise zveřejnila dne 21. června 2022 druhou výzvu Women TechEU, která bude otevřena do 4. října 2022 do 17:00 hod. (SEČ). V návaznosti na velmi povzbudivé výsledky prvního pilotního projektu v roce 2021 Komise v letošním roce zvyšuje rozpočet na 10 milionů EUR s cílem financovat až 130 začínajících podniků v oblasti deep tech.

Women TechEU je jednou z četných iniciativ EU zaměřených na podporu a posílení vedoucího postavení žen v oblasti technologií a inovací, včetně každoroční ceny EU pro inovátorky a nového programu ERI pro ženy ve vedoucích pozicích. Women TechEU rovněž specificky podporuje začínající start-upy založené ženami, a to po celou fázi počátečního růstu jejich podniku. Kromě grantu ve výši 75 000 EUR se finalistům dostane také mentorství a odborné vedení v oblasti vedení, internacionalizace, obchodního modelování, strategie provádění, vstupu na trh, financování, vyjednávání s investory a mnohem více, a to prostřednictvím programu ERI „Ženy ve vedoucích pozicích“.

V této souvislosti Marija Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, uvedla: „Na tento první pilotní projekt jsme reagovali velmi kladně, a to s téměř 400 aplikacemi z celé EU a přidružených zemí. Jsem hrdý na to, že nyní podporujeme 50 ambiciózních společností vedených ženami z 16 zemí. Jedná se o obrovský krok správným směrem k překlenutí rozdílů mezi ženami a muži v oblasti hlubokých technologií a k tomu, aby ženy naplnily svůj skutečný potenciál. Společnosti zabývající se hlubokými technologiemi vedené ženami by měly budovat inovační DNA EU a letos je budeme podporovat ještě více.“

Program Women TechEU navíc podporuje ženy jako osoby s rozhodovací pravomocí a vedoucí představitele v příslušných oblastech. Cílem financování Komise je posílení jejich postavení v investičním odvětví, kde jsou ženy stále nedostatečně zastoupeny. Tento program je podporován Evropskou radou pro inovace a financován z pracovního programu Horizont Evropa, evropských inovačních ekosystémů (ERI).

Stručně řečeno, Evropská komise chce vybudovat spravedlivější a prosperující evropský ekosystém deep tech tím, že bude pomáhat podnikům založeným ženami.

Podniky v oblasti deep tech technologií v Evropě představují více než 25 % ekosystému začínajících podniků bloku, přičemž současné ocenění činí 700 miliard EUR. Ženy jsou však v tomto odvětví stále nedostatečně zastoupeny. V současné době ženy zakládají nebo spoluzakládají méně než 15 % začínajících podniků (a pouze 6 % týmy zabývající se pouze ženami), zatímco ženy v EU získávají pouze 10 % patentových přihlášek. To vede k minimálním kapitálovým investicím do podniků vedených ženami, což vytváří začarovaný kruh. Pouze 5 % rizikového kapitálu je přiděleno týmům se smíšeným pohlavím a pouze 2 % týmům pro všechny ženy.

© Evropská komise

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz