Zahájení Evropského roku dovedností

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 10. května 2023 10.05.2023

Den Evropy 9. května 2023 odstartoval Evropský rok dovedností. Cílem Evropského roku dovedností je řešit nedostatky v oblasti dovedností v Evropské unii (EU) a posílit strategii EU v oblasti dovedností se zaměřením na digitální dovednosti a dovednosti v oblasti zelených technologií tím, že se zaměří na dovednosti v centru pozornosti. Za tímto účelem bude podporovat činnosti a akce související s dovednostmi v celé Evropě.

Pro tento rok jsou stanoveny tyto cíle:

Evropský rok pomůže rekvalifikaci lidí a zajistí, aby měli správné dovednosti pro kvalitní pracovní místa. Evropský rok navíc vyzdvihne úsilí členských států, jakož i stávající a nové iniciativy EU a možnosti financování ze strany EU na pomoc podnikům, zejména malým a středním podnikům. Bude probíhat v příštích 12 měsících.

V průběhu roku budou na podpoře rozvoje dovedností spolupracovat různé zúčastněné strany, včetně Evropské komise, Evropského parlamentu, členských států, sociálních partnerů, veřejných a soukromých služeb zaměstnanosti, obchodních a průmyslových komor, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy, jakož i pracovníků a podniků. 

Klíčové akce EU

Následující akce představují vynikající příležitosti k zapojení během Evropského roku dovedností

Května – Evropský festival dovedností

Začátkem tohoto roku je festival Evropského roku dovedností. Spojovala činnosti související s dovednostmi, které se konají v celé Evropě.  

8.–9. června – zvýšení počtu dovedností

Cílem této konference zúčastněných stran na vysoké úrovni je podnítit diskusi mezi předními odborníky, tvůrci politik a zúčastněnými stranami s cílem prezentovat iniciativy a nástroje, které se zabývají výzvami souvisejícími s dovednostmi a zkoumat různé způsoby, jakými jsou dovednosti „počítány“ a důležité.

Října 2023 – Evropský týden odborných dovedností 2023

Evropský týden odborných dovedností 2023 zdůrazní, jak je odborné vzdělávání a příprava životně důležité pro lidi všech věkových kategorií. 

Zapojte se do Evropského roku dovedností

V průběhu roku se budou konat akce a osvětové kampaně. Pokud v Evropě pořádáte akce, debaty a činnosti související s dovednostmi, které podporují cíle evropského roku dovedností, můžete je přidat do mapy Evropského roku dovedností vyplněním formuláře. Pro své činnosti související s dovednostmi použijte logo a komunikační materiály. Používejte #EuropeanYearofSkills na svých sociálních médiích, abyste se podělili o své dovednosti.

© Evropská komise

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz