Zahájení Evropského roku dovedností

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 10. května 2023 10.05.2023

května 2023, na Den Evropy, byl zahájen Evropský rok dovedností. Evropský rok dovedností je zaměřený na odstranění nedostatků v oblasti dovedností v Evropské unii (EU) a na podporu strategie EU v oblasti dovedností se zaměřením na dovednosti v oblasti digitálních a ekologických technologií, přičemž do popředí zájmu se dostávají dovednosti. Za tímto účelem bude podporovat aktivity a akce související s dovednostmi v celé Evropě. Pro tento rok jsou stanoveny následující cíle:

Pro tento rok jsou stanoveny tyto cíle:

Rok pomůže lidem doplnit si kvalifikaci a zaručí, že budou mít správné dovednosti pro kvalitní pracovní místa. Kromě toho bude rok vyzdvihovat úsilí jednotlivých států a stávající i nové iniciativy EU a možnosti financování ze strany EU na pomoc podnikům, zejména malým a středním podnikům. Bude probíhat po dobu následujících 12 měsíců.

V průběhu roku budou různé zúčastněné strany, včetně Evropské komise, Evropského parlamentu, členských států, sociálních partnerů, veřejných a soukromých služeb zaměstnanosti, obchodních a průmyslových komor, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy, jakož i pracovníků a podniků, spolupracovat na podpoře rozvoje dovedností.

Nejdůležitější akce v EU

Následující akce jsou vynikající příležitostí pro zapojení se do Evropského roku dovedností.

9. května – Festival “Evropský rok dovedností”

Festival Evropský rok dovedností zahajuje tento rok. Propojil aktivity související s dovednostmi, které se konají v celé Evropě.

8.–9. června – Uplatňování dovedností

Cílem této konference na vysoké úrovni je podnítit diskusi mezi předními odborníky, politickými činiteli a zúčastněnými stranami a představit iniciativy a nástroje, které se zabývají problémy spojenými s dovednostmi a zkoumají různé způsoby, jakými se dovednosti “uplatňují” a jaký mají význam.

Října 2023 – Evropský týden odborných dovedností 2023

Evropský týden odborných dovedností 2023 vyzdvihne, že odborné vzdělávání a příprava jsou životně důležité pro lidi všech věkových kategorií.

Zapojte se do Evropského roku dovedností

V průběhu roku budou probíhat akce a kampaně na podporu povědomí o této problematice. Pokud v Evropě pořádáte akce, debaty a aktivity související s dovednostmi, které podporují cíle Evropského roku dovedností, můžete je přidat na mapu Evropského roku dovedností vyplněním formuláře.Pro své aktivity související s dovednostmi používejte logo a komunikační materiály. Na svých kanálech sociálních médií používejte #EuropeanYearofSkills a sdílejte své příběhy o dovednostech.

© Evropská komise

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz