Zahájení iniciativy EIT „Deep Tech Talent Initiative“ – připojte svůj závazek!

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 2. listopadu 2022 02.11.2022

Dne 11. října 2022, na konci největší inovační akce Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) INNOVEIT WEEKS zahájil EIT iniciativu Deep Tech Talent Initiative. Cílem tohoto programu je v příštích třech letech vyškolit milion lidí v Evropě v oblasti deep tech. V rámci této iniciativy jsou zúčastněné strany v oblasti deep tech technologií vyzvány, aby se připojily k závazku a investovaly do talentů pro budoucnost Evropy.

Inovace v oblasti deep tech slučují špičková technologická řešení a oblasti vědy a inženýrství ve fyzické, biologické a digitální oblasti. Tyto inovace jsou nepostradatelné při hledání řešení naléhavých globálních výzev. Evropa však čelí nedostatku talentů a pracovních sil, což jí brání využít nové technologie k umožnění souběžné transformace – ekologické a digitální transformace.

V souladu s novým evropským programem inovací, který vypracovala Evropská komise, je cílem iniciativy Deep Tech Talent Initiative tuto mezeru řešit a vytvořit ve všech členských státech rezervoár talentů v oblasti deep tech technologií. Vzhledem k tomu, že EIT má síť více než 3400 partnerů a více než 70 center, má v ideálním případě možnost mobilizovat tyto aktéry a rozvíjet nejmodernější programy hlubokého technologického vzdělávání. Tento nový program bude navíc otevřen všem evropským talentům od všech úrovní vzdělávání od studentů středních škol po odborníky a podnikatele, jakož i pro poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy. Zvláštní pozornost bude věnována zajištění silné účasti dívek a žen, jakož i zemí s nižší inovační kapacitou. 

Iniciativa „Deep Tech Talent Initiative“ usiluje nejen o rozvoj kvalifikované pracovní síly, ale také o udržení rychle rostoucích podniků působících v oblasti deep tech technologií a povzbuzuje je, aby rozšířily svou evropskou činnost. Bude vycházet ze stávajících činností EIT v oblasti podnikatelského vzdělávání, včetně těch, které se již zaměřují na technologické dovednosti, jako jsou tituly značky EIT, Akademie Evropské bateriové aliance a iniciativa EIT v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Připojte se k iniciativě „Deep Tech Talent“ i vy!

EIT povzbuzuje partnery, aby učinili závazek a podporovali rozvoj talentů v oblasti deep tech technologií v celé Evropě. Tím, že EIT učiní závazek, propojí veřejné a soukromé organizace, zástupce průmyslu, poskytovatele vzdělávání a investory, aby pomohl dosáhnout cílů iniciativy. Systém závazků umožňuje potenciálním partnerům a sponzorům podpořit iniciativu a určit nejlepší existující kurzy a odbornou přípravu v oblasti deep tech.

Organizace, které se chtějí zapojit do programu rozvoje dovedností, budou moci uvést kategorii podpory, kterou by se chtěly zavázat a která může zahrnovat školení, tvorbu obsahu programu, finanční podporu a šíření informací. Organizace, které mají zájem učinit závazek, naleznou více informací na internetových stránkách iniciativy „Deep Tech Talent Initiative“ a formulář závazků.

© EIT

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz