Zapojte se do výzkumu: České školy a umělá inteligence

Autor: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP Publikováno: 2. května 2023 02.05.2023

Zapojte se do nového výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který mapuje, jak jsou české školy připraveny na zavádění umělé inteligence (AI) do vzdělávání – ať už do výuky či do domácí přípravy žáků.

Zajímá nás, jaké zkušenosti s umělou inteligencí máte, zda jste si již některý z AI nástrojů vyzkoušeli (ve škole, doma), zda se nástrojů umělé inteligence obáváte a zda si např. myslíte, že by vás umělá inteligence dokázala nahradit. Zajímá nás také, jestli jste již zaznamenali ve vaší škole případy zneužití AI třeba k podvádění, případně máte-li pro tyto situace vytvořena pravidla (v psané či nepsané podobě). Stejně tak bychom se rádi dozvěděli, zda máte představu o tom, jak konkrétně AI ve výuce využít.

Předpokládáme, že i Vy již máte nějaký názor, pohled, přesvědčení či pouhé povědomí o umělé inteligenci, případně již máte v souvislosti s umělou inteligencí nabyté odborné znalosti a dovednosti.

Zdvořile bychom Vás chtěli požádat o PRAVDIVÉ a ÚPLNÉ vyplnění ANONYMNÍHO dotazníku, jehož výsledky – jak doufáme – přispějí k odhalení aktuálního stavu a další podpoře pedagogů v oblasti umělé inteligence. Prostřednictvím dotazníku se také seznámíte s celou řadou zajímavých informací, které můžete využít ve své vlastní profesi. ❤️

Dotazník vznikl ve spolupráci s Microsoft Česká republika.