Známe vítěze prvního ročníku soutěže KYBER CENA ROKU

Autor: Centrum kybernetické bezpečnosti Publikováno: 11. října 2023 11.10.2023

Žijeme ve fascinující době, kterou jsme si před několika málo lety nedokázali ani představit. Moderní technologie a internet jsou nedílnou součástí našeho života. Jsme na technologiích závislí. Naše závislost je již tak velká, že si takřka nedokážeme představit život bez elektrické energie, internetu nebo chytrého telefonu. Většinou tomuto novému prostředí nerozumíme, jsme v něm okouzlenými laiky využívajícími jeho dokonalostí i nedokonalostí.

Často si ani nechceme uvědomovat hrozby, které digitální (kybernetický) prostor představuje. Důležitost kybernetické bezpečnosti, osvěty, prevence, vzdělávání, ale i potřeba kritického myšlení naštěstí začíná být vnímána s vážností. Stejně tak nepřetržité vyhledávání a podpora budoucích bezpečnostních odborníků, jakož i podpora rozvoje dovedností běžných uživatelů digitálních technologií začíná být nedílnou součástí našich životů. Kybernetická bezpečnost totiž není jen o technologiích, je to zejména o lidech a o procesech.

Naštěstí kolem nás existuje mnoho entusiastů, evangelistů a expertů, kteří se těmto záležitostem intenzivně věnují, kteří vytváří zajímavé projekty, učí současnou i budoucí generaci, budují bezpečnostní systémy, nebo jsou vycházejícími hvězdami v kybernetickém světě.

Cílem naší soutěže KYBER CENA ROKU je zveřejňovat dobré příklady a oceňovat jednotlivce a organizace, kteří se podílí na posilování odolnosti české společnosti, a tím pozitivně motivovat potenciální následovníky a šířit osvětu o důležitosti kybernetické bezpečnosti

Oficiální výsledky

V prvním ročníku soutěže se nám podařilo najít nejen skvělé projekty, osobnosti a organizace, ale dát dohromady i vynikající komunitu organizátorů, porotců a partnerů, kterým na naší budoucnosti záleží.

KYBER TALENT ROKU – ŠUSTEK ŠIMON JAN (MFF Univerzita Karlova) 

Studuje informatiku na Univerzitě Karlově. Letos jako člen teamu Europe reprezentoval Evropu na International Cyber Security šampionátu v San Diegu. Je aktivní v rámci Czech Cyber Teamu i v širší CTF komunitě. Zajímá se o výzkum zranitelností, etický hacking a webovou bezpečnost. 

KYBER UČITEL ROKU – ZIMA PETR (Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň) 

Dlouhodobě působí jako učitel počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti na Střední škole informatiky a finančních služeb v Plzni, kde má také na starosti serverovou a síťovou infrastrukturu. Je autorem projektu KyberChod, komunitní CTF platformy určené nejen pro budoucí odborníky v kybernetické bezpečnosti.

KYBER PROJEKT ROKU – E-bezpečí (Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

Projekt se zaměřuje na bezpečnost dětí v online prostředí, především na vzdělávání, výzkum a intervenci. Projekt cílí sice zejména na děti, neopomíjí rodiče, učitele i seniory. Pomáhá obětem kyber kriminality v online poradně. Sleduje nové trendy v současnosti, například AI.

KYBER MANAŽER ROKU – KOLÁČNÝ ROMAN (Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno) 

Vedoucí Junior Centra Exelence kybernetické bezpečnosti a odborný učitel na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Podílel se na přípravě, tvorbě RVP/ŠVP KB a jeho pilotním ověřování ve výuce. Člen Soutěžního výboru Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti od 1. ročníku soutěže.

KYBER ORGANIZACE ROKU – Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Jedna ze škol zavádějící od roku 2016 pilotní RVP/ŠVP zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Vytvořila juniorské centrum excelence v KB. Pravidelně zapojuje do Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti a do řady dalších soutěží. Investuje velké úsilí a zdrojů do posilování odolnosti naší společnosti, zejména v oblasti vzdělávání mladých lidí – budoucích zaměstnanců.

Partneři & odborní garanti

Hlavními partnery soutěže jsou společnosti ČEZ a.s., Ernst & Young, s.r.o. a Corpus Solutions a.s.

Hlavními odbornými garanty soutěže jsou Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Záštitu soutěži poskytly rovněž Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo mládeže a tělovýchovy ČR, Velitelství kybernetických sil a informačních operací a Národní pedagogický institut.

Do podpory soutěže a mezi členy odborné poroty se zapojili Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a zástupci akademických organizací.

Druhý ročník soutěže

V lednu 2024 bude vyhlášen druhý ročník soutěže. Opět bude možné nominovat své kandidáty v pěti soutěžních kategoriích. Více informací na www.kybercena.cz.

Převzatá tisková zpráva.