Zpráva o pokroku v rozvoji Evropského prostoru vzdělávání

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 10. prosince 2022 10.12.2022

Dne 18. listopadu přijala Evropská komise zprávu, v níž podrobně popisuje pokrok, jehož bylo dosaženo při vytváření Evropského prostoru vzdělávání (EEA) do roku 2025. Tento prostor by měl vést k překonání překážek ve vzdělávání a zajištění lepšího přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny.

Zpráva se zabývá probíhající prací a pokrokem při plnění cílů na úrovni EU. Konkrétně zkoumala opatření, jako jsou strategické politické iniciativy ve všech odvětvích vzdělávání, projekty financované EU, skupiny odborníků a opatření, jejichž cílem je zvýšit inkluzivnost programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Všechny členské státy se k EEA zavázaly a tato opatření posilují iniciativy členských států.

Zpráva rovněž vzala na vědomí dopad krize COVID-19 a dopad ruské války proti Ukrajině, neboť studenti a učitelé z řad uprchlíků byli vítáni. Zdůraznila společný závazek členských států a EU, který pomáhá rychle a účinně reagovat na tyto výzvy.

Zpráva se skládá ze čtyř částí:

Spolu s touto zprávou zveřejnila Evropská komise také Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2022, který je nedílnou součástí Evropského prostoru vzdělávání. Její srovnávací zpráva a 27 podrobných zpráv o jednotlivých zemích ukázaly, že první trendy směrem k několika cílům na úrovni EU jsou pozitivní. Celkově klesá míra předčasného ukončování školní docházky, míra dosaženého terciárního vzdělání a účast na předškolním vzdělávání a péči roste. Je však třeba vyvinout systémové dlouhodobé úsilí o zlepšení rovnosti ve vzdělávání a řešení nedostatku učitelů pomocí nových ukazatelů na úrovni EU v obou těchto oblastech, které přispějí k politické diskusi.

V návaznosti na tuto zprávu bude Evropská komise v roce 2023 věnovat procesu přezkumu v polovině období, vyvodit ponaučení a vybudovat dynamiku pro období do roku 2025, kdy zveřejní úplnou zprávu o úspěších agentury EEA.

© Evropská unie

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz