Zpráva ze Švédska: Více žen studuje v oblasti IT, ale nechtějí v něm pracovat

Autor: Ana Andric Publikováno: 5. ledna 2023 05.01.2023

Podíl žen studujících IT se zvyšuje, ale pro práci v oblasti informačních technologií se po vzdělávání rozhodne méně žen než mužů. Z toho vyplývá nová zpráva vypracovaná švédskou agenturou pro hospodářský a regionální růst a Spojeným královstvím.

Ve zprávě „Flood of Digital Excellence“ švédská agentura pro hospodářský a regionální růst a Spojené království společně zkoumaly, jak rozvíjet nabídku digitální excelence. Do průzkumu bylo zapojeno celkem 69 školení na Vysoké škole odborného vzdělávání a přípravy, na univerzitách (kolegium) a postgraduální kurzy v oblasti IT. U většiny kurzů odborné přípravy je běžné nadměrné zastoupení mužů, zatímco stále více žen se rozhodne studovat v oblasti IT.

Podíl žen studujících IT pomalu roste

Vzhledem k tomu, že podíl žen, které se zúčastnily odborné přípravy v oblasti IT, se mezi lety 2012 a 2020 zvýšil z 26 % na 30 %; Dochází tedy k pomalému nárůstu a může trvat určitou dobu, než bude genderová vyváženost mezi odborníky v oblasti IT stejná a viditelná.

Odborná příprava v oblasti informačních technologií s nejvyšším podílem žen jsou stavební inženýrské programy v oblasti chemické a biotechnologie. V roce 2020 tvořily 62 % nových účastníků vzdělávání ženy. Mezi další kurzy odborné přípravy s vysokým podílem žen patří informační a komunikační technologie, jakož i počítačová věda a věda o systémech.

Ženy se rozhodly pro nečinnost v oblasti IT

Dalším výsledkem zprávy je, že ženy po odborné přípravě pracují méně než muži v oboru IT. To samo o sobě není novinkou. Předchozí zpráva švédské agentury pro hospodářský a regionální růst a Spojeného království z roku 2020 ukázala, že ženy nechtějí pracovat v IT, a to ani v případě, že jsou v této oblasti vyškoleny, je genderová nevyváženost jako taková. Více žen v odvětví informačních technologií by tak mělo sebeposilující účinek na poskytování dovedností. Jednou z možností, jak zlepšit poskytování dovedností, je proto motivovat více žen k tomu, aby setrvaly v IT.

Velké rozdíly v odměňování žen a mužů v oblasti IT

Celkově jsou muži v IT placeni více než ženy, přestože mají stejnou odbornou přípravu. Ve všech profesích IKT vydělávají muži o 7 % až 20 % více než ženy. Odbornou přípravou vedoucí k nejvyšší odměně žen je průmyslová ekonomika a organizace, kde průměrná mzda činí 409 000 SEK ročně. Jedná se rovněž o odbornou přípravu, v níž muži dostávají o 79 000 SEK v průměrné mzdě, což je nejnerovnoměrnější rozdělení mezd ze všech kurzů zahrnutých do průzkumu.

Jeden z kurzů však vedl k vyšší odměně žen než mužů, bakalářský titul v oboru elektronika, informatiky a automatizace. Průměrná mzda žen činila 390 000 SEK ve srovnání s 342 000 SEK u mužů.

V jednom z nejběžnějších povolání v oblasti vývoje IT, softwaru a systémů ženy vydělávají v průměru 487 000 SEK ročně. Nejnižší průměrná mzda je však mezi fanoušskými techniky, kde ženy vydělávají 379 000 SEK ročně.

Více informací o profesích v oblasti informačních a komunikačních technologií, které si ženy zvolí.

© Adobe Stock

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.