Zúčastněte se průzkumu potřeb pro projekt Agile2Learn

Autor: Agentura pro evropské projekty & management (EPMA) Publikováno: 23. dubna 2021 23.04.2021

Jste učitel na základní nebo střední škole, školitel v rámci neformálního vzdělávání nebo pracujete v administrativě školy? Pak potřebujeme právě Vaši pomoc! Vytváříme projekt s hlavním cílem podporovat učitele a pedagogické pracovníky v jejich práci. Toto je předběžný dotazník k identifikaci potřeb, které VY, učitelé a pedagogičtí pracovníci, dnes máte ve svých každodenních činnostech. Je anonymní a zabere Vám možná 10 minut

Dotazník k identifikaci potřeb vyplníte zde.

O co přesně jde?

EPMA vytváří s partnery projekt s hlavním cílem podporovat učitele a pedagogické pracovníky v jejich práci. Zaměřujeme se zejména na podporu agilních přístupů jako vzdělávacího nástroje pro rozvoj průřezových dovedností. Předběžný dotazník slouží k identifikaci potřeb, které VY, učitelé a pedagogičtí pracovníci, dnes máte ve svých každodenních činnostech. Tento dotazník byl vytvořen UNIVERZITOU THESSALY UTH (Řecko) ve spolupráci s AGENTUROU PRO EVROPSKE PROJEKTY & MANAGEMENT (ČR), Consorzio Ro.Ma. (Itálie) a FORDERVEREIN FUR JUGEND POD SOZIALARBEIT EV HELLIWOOD (Německo).

Velmi si vážíme Vašich vstupů a Vaše rozhodnutí účastnit se tohoto výzkumu je dobrovolné. A vězte, že Vaše odpovědi a komentáře jsou anonymní. V případě dotazů kontaktujte Mgr. Zuzanu Krejčovou (krejcova.z@epma.cz)

Předem děkujeme,

za Agenturu EPMA, Iva Walterová M.A. a Mgr. Zuzana Krejčová

Naše navrhované metody a procesy

Agilní metodika: Je forma řízení (dnes běžně používaná v projektech vývoje softwaru), při které jsou výstupy vyvíjeny prostřednictvím úsilí spolupracujících a samostatně se organizujících týmů společně se svými zákazníky.

Naše metoda: Naším cílem je převést metodu eduScrum do vzdělávacího kontextu. Tato metoda „… převrací vzdělávání vzhůru nohama!“ EduScrum je aktivní forma spolupráce, při které studenti plní úkoly v týmech podle předem určeného rytmu. Plánují a určují své aktivity a sledují pokrok. Učitel „definuje“ úkoly, koučuje a poskytuje rady. S eduScrum se studenti stávají vlastníky svého vlastního vzdělávacího procesu, což má za následek vnitřní motivaci, zábavu, osobní růst a lepší výsledky. Učitel určí, PROČ a CO, studenti JAK. Toto je průkopnický způsob vzdělávání, kde osobní rozvoj hraje velmi důležitou roli, stejně jako Kreativita, Spolupráce, Komunikace a Kritické myšlení.

Více informací naleznete na: