2 roky překonávání nedostatků v digitálních dovednostech aneb hlavní body z letošního setkání Národních koalic v Bruselu

Autor: Galina Misheva, DigiKoalice Publikováno: 18. července 2023 18.07.2023

Dne 28. června 2023 se v belgickém Bruselu osobně sešlo více než 35 zástupců národních koalic pro digitální dovednosti a pracovní místa z celé Evropy na půldenní pracovní, ale zároveň inspirativní setkání. Setkání bylo úspěšné s hlavním poznatkem, že úroveň digitálních dovedností na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU je vysoká. 

Vzhledem k tomu, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila rok 2023 jako „rok dovedností“, nebyl digitální aspekt nikdy důležitější a v celé Evropě byla zahájena řada iniciativ EU na podporu rozvoje základních a pokročilých digitálních dovedností. Cílem kampaně Rok dovedností je pomoci firmám, a zejména malým a středním podnikům, řešit nedostatek dovedností v EU a podpořit celoživotní učení při prohlubování dovedností a rekvalifikaci, jakož i přístup ke správným dovednostem pro kvalitní pracovní místa. 

Dobrý krok směrem k tomu, aby příští desetiletí bylo velmi digitální a velmi evropské 

Seminář byl zahájen uvítacím proslovem Rehany Schwinningerové-Ladakové, vedoucí oddělení, DG CNECT, která zdůraznila, že je nutné pokračovat v úsilí o dosažení cílů digitální dekády, aby 80 % občanů EU dosáhlo alespoň na základní úroveň digitálních dovedností v každodenním a pracovním životě a aby do roku 2030 získalo zaměstnání 20 milionů odborníků na IKT.

Digitální dovednosti jsou v popředí agendy Evropské komise: a v současné době je sdruženo obrovské množství zdrojů na podporu rozvoje základních i pokročilých digitálních dovedností prostřednictvím programu Digitální Evropa (viz čtvrté kolo otevřených výzev v rámci DIGITALU, které končí 26. září

Dalším příkladem tohoto zvýšeného úsilí o zajištění toho, aby občané EU mohli co nejlépe využít příležitostí, které budoucnost nabízí, je Akademie kybernetických dovedností, která je součástí platformy pro digitální dovednosti a pracovní místa. 

Stanovení pořadu jednání: Vitis Faure Tilgaard, referentka z Evropské komise nastiňuje scénu

Po oficiálních poznámkách následoval další, prezenční a vřelý uvítací projev: Vitis Faure Tilgaard, referentky, DG CNECT z Evropské komise, která zdůraznila některé z hlavních úspěchů v oblasti digitálních technologií a dovedností z minulého roku a poděkovala zástupcům národních koalic za jejich klíčovou úlohu při překlenutí propasti v digitálních dovednostech v členských státech EU i v roce 2023, který je Evropským rokem dovedností. 

Společný workshop na téma „horká“ témata v oblasti digitálních dovedností a pracovních míst

Barbara Quarta, projektová manažerka sítě European Schoolnet a součást týmu platformy, představila některé hlavní události z posledních dvou let činnosti platformy pro digitální dovednosti a pracovní místa, což opět umožnily činnosti a příspěvky národních koalicí pro digitální dovednosti a pracovní místa, a předala slovo porotě evropských cen digitálních dovedností 2023 s cílem podělit se o některé poznatky z tohoto procesu a některé tipy pro budoucí uchazeče. 

Následovalo interaktivní tvoření na semináři, které se zabývalo aktuálními tématy v oblasti digitálních dovedností a pracovních míst. Zástupci národních koalic byli rozděleni do 5 kulatých stolů o přibližně 10 osobách, z nichž každý se zabýval hlavními výzvami a řešeními napříč klíčovými tématy: digitální začleňování, ženy a dívky v oblasti IKT, dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetická akademie, umělá inteligence pro malé a střední podniky a odborníky, digitální dovednosti pro mladé lidi.

Interaktivní byla dostupnost různých a zkušených moderátorů, včetně zástupce národních kontaktních míst v každé skupině a specializovaných adresátů zpráv, kteří zachycovali hlavní výzvy, řešení a výsledky, spolu s klíčovými body na panelu Miro. 

Poslední část semináře byla vyhrazena pro prezentaci výstupů pracovních skupin platformy pro digitální dovednosti a pracovní místa s vnitrostátními koalicemi pro digitální dovednosti a pracovní místa. Pracovní skupiny, které byly zřízeny na začátku roku 2022, nabídly zástupcům koalice prostor pro výměnu znalostí a diskusi o strategiích týkajících se digitálních dovedností, redakčních a obsahových přístupů k aktivnímu předkládání iniciativ a úspěšných činností v oblasti budování komunit a komunikace. 

Mara Jacobsone z lotyšské národní koalice LIKTA prezentuje výstupy pracovní skupiny pro strategii

Členové italských a lotyšských národních koalicí představili výstupy pracovní skupiny pro strategii, včetně doporučení pro národní koalice na vyšší, strategičtější úrovni, jakož i dalších kroků, a různé způsoby, jak mohou evropští tvůrci politik v této funkci podpořit národní koalici. Členové národní koalice odbolesti, Malta, Portugalsko a Lucembursko představily některé klíčové iniciativy v souvislosti s ženami a dívkami v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci pracovní skupiny pro obsah.

Výhled do budoucna 

Evropské ceny digitálních dovedností v roce 2023 to umožnily a představují další způsob, jak zdůraznit důležitou úlohu práce v oblasti digitálních dovedností, která se má konat ve všech evropských regionech, městech a oblastech, a pro každou dotčenou skupinu, ať už se jedná o občany EU obecně, pracovní sílu, odborníky v oblasti IKT a digitální odborníky, nebo studenty, učitele a pedagogy.

V této oblasti existuje řada vynikajících iniciativ, od vzdělávacích příležitostí až po osvědčené postupy z celé Evropy, a úloha národních koalicí pro digitální dovednosti a pracovní místa při podpoře kvalitních iniciativ zaměřených na překlenutí rozdílů v digitálních dovednostech a rozdílů mezi ženami a muži nabývá na významu, jak to děláme. A mnoho angažujících projektů, které probíhají v celé Evropě, nám ukazuje, že digitální dovednosti jsou „pro každého“ – bez ohledu na věk, pohlaví, invaliditu a místo.

Důkazem toho je úspěch letošního ročníku Evropské ceny za digitální dovednosti – se 330 vysoce kvalitními příspěvky ve všech kategoriích – je zřejmé, že jedním ze společných cílů je dosáhnout významného dopadu inovativními a účinnými způsoby. V případě, že vítězové zmeškali, najdete naše hlavní body z slavnostního předávání cen zde. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.