Obsah

Praktické využití nástrojů generativní AI při výuce různých předmětů a při pedagogické přípravě.

Potřebné vybavení

Potřebujeme pouze plátno a projektor pro lektora + počítače/notebooky pro účastníky s připojením na internet. Většinou by tedy měla stačit klasická počítačová učebna. Na počítačích není potřeba nic instalovat, vše se odehrává ve webovém prohlížeči.

Časová náročnost

2 h

Kapacita

3–30 vyučujících

Komentář k financování

dotace MKČR (Kreativní učení II)

Komentář ke vstupním požadavkům

Účastníci by měli alespoň tušit, že existují generátory textu a obrazu, ideálně si je předem i vyzkoušet.